مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق خانواده
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق خانواده

ميزان و حدود مهريه در دوران نامزدي چگونه است اگر طلاق از طرف مرد باشد؟

خواهشمند است توضيح بفرمائيد که آيا زن باردار (حامله) در زمان عده وفات حق نفقه دارد ودر صورت نداشتن مال (متوفي) راه حل چيست و به چه صورتي در صورت تعلق قابل پرداخت مي باشد.

خواهشمند است توضيح بفرمائيد که به چه صورتي کاستي هاي حقوق زنان قابل جبران مي باشد.

اگر در دوران نامزدي ، پسر در حال دادن مهريه دختر باشه هر ماه ، تا موقعي كه مهريه دختر تمام نشده باشد بصورت اقساطي ، آيا دختر نميتواند ازدواج كنه بايد تمام مهريشو بگيره بعد تمام شدن...

لطفا توضيحاتي در خصوص نوع شاهد و رابطه آن با من و متن شهادت نامه براي اعسار از مهريه ارائه فرمائيد.

خواهشمند است پيرامون تعيين نفقه زوجه يا اولاد با استفاده از سهم هزينه هاي مصرفي ماهانه افراد بر حسب طبقات اجتماعي جدول 11 گانه ، متوسط هزينه هاي ماهانه و سالانه گروههاي شغلي سرپرست...

جهت ارائه وكالت طلاق به زوجه توسط زوج در دفاتر اسناد رسمي قيد عبارت وكالت بلاعزل در ضمن عقد خارج لازم از سوي دفتر خانه ، در كدام عقد خارج لازم وكالت بلا عزل است ؟

در دوران نامزدي اگر دختر راضي به طلاق باشد ولي پسر قبول نكند آيا ميشود دختر طلاقش را بگيرد؟

آيا شوهر مي تواند تا ابد همسرش را که تقاضاي طلاق است، طلاق ندهد؟

زوجه بعد از فوت همسرش با توافق بقيه وراث از محل ماترك متوفي اقدام به خريد منزل نموده كه سه دانگ آن به نام خود و مابقي به نسبت مساوي بين سه فرزند خود كه دو دختر ويك پسر مي باشند منتقل...

اينجانب بعد ازعقدنكاح يك سال ونيم باهمسرم درمنزل خودم زندگي مشترك داشته ام بعد از آن خانواده اش با اينجانب درمنزلم درگير شده والان 8 ماه است كه همسرم را ازمنزلم به خانه خودشان برده...

همسر من تنها دو ماه بعد از عقد ابتدا با گرفتن يک وکالتنامه از مادرش ملک 130 متري خود را به نام مادرش انتقال داد.اين ملک از مستثنيات دين نيست چون زندگي ما در آپارتمان رهني کوچکتري شروع...

اگر کسي مفقود الاثر گردد خانواده وي چند سال بعد ميتوانند تقسيم ارث را انجام دهند؟

خواهشمند است بفرمائيد که آيا تاثير شخصيت اجتماعي و نوع شغل در ميزان نفقه زوجه موثر است بطور مثال نفقه يک خانم خانه دار با نفقه يک خانم داراي تحصيلات فوق دکتري فرقي دارد يا خير؟

اگر خانمي به علت اعتياد همسرش در خواست طلاق كرده و همسرش نيز به علت مواد مخدر در زندان باشد آيا او ميتواند غيابي طلاق گرفته و جدا شود طلاق بگيرد با اين توضيح كه همسرش در زندان ترك كرده...

سالهاي پس از ازدواج به علت سرقت و كلاهبرداري همسرم به زندان افتاد به مدت 2 سال حبس. آيا من قادرم تا همسري ديگر اختيار كنم يا بصورت غيابي از ايشان طلاق بگيرم؟ آيا براي ازدواج مجدد...

خواهشمند است از لحاظ قانوني، بفرمائيد آيا موضوع اعسار زوج در پرداخت نفقه موثر است.

چرا مرد مي‎تواند چهار زن بگيرد ولي براي زن چنين حقي وجود ندارد؟

چرا قوانين اسلامي حق سرپرستي را به مرد مي دهند، نه به زن؟ اگر حقي براي فرزندان دختر قائل بوديم و نظر آن‏ها را در رأي قاضي مؤثر مي دانستيم، با اين حكم همخواني داشت، اگر مرد و زني داراي...

شبهه: براساس آيه شريفه " لِلذَّكَرِ مِثْل‌ُ حَظِّ الاَْنثَيَيْن‌" سهم مرد در ارث، دو برابر سهم زن است‌، آيا اين حكم نوعي تبعيض‌، در حقوق زنان نسبت به مردان نيست‌، توضيح دهيد؟

تبلیغات