مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق زن
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق زن

چرا براى زن مهريه قرار داده شده ؟ آيا پرداخت مهريه ، به معناى خريد و فروش زن و تحقير وى نيست؟

چرا در تقسيم‌بندى وظايف، زنان عضو طبقه دوم جامعه قرار گرفته‌اند؟

آيا تفاوت در ديه زن و مرد دليل بر امتياز دادن به مرد نيست؟

سرّ اختلاف ديه زن و مرد در اسلام چيست؟‏

با توجّه به نقش خانواده در صلاح و فساد جامعه، اسلام نقش زن و مرد را در خانواده چگونه ارزيابى مى‌كند و براى تحكيم كانون خانواده چه تدابيرى انديشيده؟

عناصر محورى ترسيم حقوق زن چيست؟

آيا زن داراى اصالت و استقلال است؟ ‏

‏ آيا اسلام در امور اجرايى براى زن محدوديتى قائل است؟

راه‎ ‎تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع چيست؟‏

آيا زن مى‌تواند به مقام مرجعيت برسد؟

مراد از‎ ‎قيموميّت مرد بر زن در قرآن كريم چيست؟‏

آيا از نظر قرآن زن داراى عظمت اجتماعى است؟

شرط تعدّد زوج ها در اسلام چیست؟

از ديدگاه اسلام چه اصولى بر خانواده حاكم است؟ مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده در قرآن چيست؟

«اسلام اجازه زدن زن را به شوهر مى‌دهد» آيا اين حكم به ويژه درجوامع و زمان كنونى قابل تجويز و اجرا است و آيا تحقير و خلاف شأن انسانى او نيست؟

هدف از تشكيل خانواده در اسلام و نقش هريك از مرد و زن در تحقّق آن چيست؟

هرگاه یکی از زوجین ساکن ایران باشد حکم طلاقی که در غیاب او در خارج از کشور صادر شده چگونه است ؟

روش اجرایی وصول مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت به چه شکل می باشد ؟

در خصوص طفل ناشی از زنا تکلیف اخذ شناسامه ، ارث و نفقه فرزند به عهده چه کسی می باشد ؟

چرا در اسلام ازدواج موقّت و تعدّد زوج ها تجويز شده؟ آيا اينها تبعيض و خلاف حقوق زن نيست؟

تبلیغات