مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق بین الملل
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق بین الملل

آيا با وجود اينكه جمهوري اسلامي ايران، ميثاق و منشور سازمان ملل را پذيرفته است مي تواند آن را ناديده بگيرد و نقض كند و آيا از ديدگاه اسلام نقض اين پيمان ها جايز است؟ آيا فتواي حضرت...

شبهه: الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر ، به معناي پذيرش حقوق بشر غربي است.

شبهه: از آن‌جا كه مفاهيم حقوق بشر اختصاص به عصر حاضر دارد،لذا اين مفاهيم، قابل اصطياد و استفاده از كتاب و سنت (كه مربوط به عصر سابق هستند) نمي‌باشند.

شبهه: با توجه به فلسفي بودن خاستگاه قوانين بشر در جهان و فراديني بودن آن، نمي‌توان با فقه سنتي، حقوق بشر ديني، اسلامي و سنتي به وجود آورد.

شبهه: وظيفه دولت اسلامي، عمل به حقوق بشر است نه عمل به دين. و در حقيقت رابطه‌اي بين اين دو نيست.

شبهه: در ایران توجهی به حقوق بشر نمی گردد.

از نظر حقوقي، لايحه دولت در مورد الحاق ايران به كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض نژادي عليه زنان با چه اشكالاتي رو برو است؟

حق‌ و تو چيست و چرا به وجود آمده است؟ چرا كشورهاي ديگر از داشتن چنين حقي برخوردار نيستند؟

اختلاف اساسي ايران با ساير كشورهاي حوزه درياي خزر در مورد اين دريا بر سر چيست؟

در مورد رودخانه هيرمند كه مشترك بين ايران و افغانستان است چه قراردادها و توافق هايي تاكنون بين دو دولت صورت گرفته است؟ وضعيت اين رودخانه از نظر حقوقي چگونه است؟

معيار بين المللي تقسيم درياي خزر چيست؟ و چه راهکاري براي ايران است در استفاده از درياي خزر به حقوق خود دست يابد و دچار زيان نشود؟

حق‌وتو چيست و چرا بوجود آمده است؟ چرا كشورهاي ديگر از داشتن چنين حقي برخوردار نيستند؟

جمهوري اسلامي ايران كه ادعا مي‌كند پناهگاه اسلام و مسلمين است، چرا مسلمانان عراقي و غير عراقي كه به اين كشور پناه مي‌آورند را اخراج مي‌كند آيا مسئوليت انحراف آنان را در كشور‌هاي غير...

با توجه به مساله تابعيت و شرايط دشوار پذيرش مهاجرين از سوي اكثر كشورها چگونه مي توان به دستور هجرت در اسلام عمل نمود واساسا آيا چنين دستوري در شرايط فعلي قابل اجرا مي شود؟

كنوانسيون منع شكنجه چيست؟

چرا امريكا بر سر راه تشكيل دادگاه جزايي بين‌المللي كارشكني مي‌كند؟

مبناي حقوق بشر غربي چيست؟ و چرا با اسلام سازگار نيست؟

آيا الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر به معناي پذيرش حقوق بشر غربي نيست؟

آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟

آيا نمي‌توان ملاك و مبناي سامان دهي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را حقوق بشر قرار داد؟

تبلیغات