مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/آیین دادرسی کیفری
آخرین پرسش و پاسخ - آیین دادرسی کیفری

مدير بنگاه معاملاتي مسکن از اقوام نزديک خريدار ملک اينجانب بوده و قولنامه في ما بين را با هم دستکاري کردند و دادگاه هم طبق سند جعلي حکم صادر کرده است خريدار هم عهده دار اين موضوع نيست...

آيا جرم خيانت در امانت از مصاديق ماده 173 آيين دادرسي كيفري و بند ب آن مي باشد و شامل مرور زمان مي گردد؟ لطفاً با استدلال توضيح دهيد.

آيا حبسهاي بيشتر از سه ماه نيز قابل خريداري است ؟ در صورت مثبت بودن به چه استنادي؟

آيامي شودکسي که محکوم به پرداخت ديه هست، ازمهريه همسرش ديه پرداخت شود؟

تفاوت دادگاه و دادسرا و وظايف هركدام از آن چيست؟

ما به دليل نياز مالي شديديک قطعه زمين خام يعني بدون تفکيک از قرار متري 50000تومان فروختيم در حالي که تفکيکي همان زمين متري 75000 تومان ميباشد توي قولنامه هم ذکر کرديم هر چي بابت تفکيک...

باتوجه به اينکه در بعضي از کميسيونها قوانين تخصصي به بحث و بررسي و نهايتآ تصويب اوليه ميرسد ، مانند کميسيون قضايي مجلس ، نحوه دسترسي به مشروح مذاکرات اين کميسيونها چگونه مي باشد ؟ اصلآ...

در صورتي كه متهم علی رغم حكم جلب به دادسرا حضور پيدا نكند در خصوص اتهام مزاحمت تلفني،تهديد، افترا و بعد راي غيابی صادر شود چگونه اجرا مي شود؟

شرايط تبديل قرار وثيقه به قرار كفالت چيست و در صورت فرار متهم پس از تبديل قرار چه اتفاقي براي كفيل مي افتد؟

در ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري احکام لازم الاجراء احصاء شده اند و در ماده 283 قانون آيين دادرسي قيد گرديده اجراي احکام با دستور دادگاه شروع ميشود. اگر اعتقاد داشته باشيم که همه...

به موجب دادنامه قطعي محكوم عليه به اتهام تصرف عدواني محكوم است به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق طبق نظر كارشناس و گزارش مرجع انتظامي + جريمه نقدي باتوجه به اينكه قبل از اجراي حكم...

شرکتي از مدرک مهندسي بنده بدون اطلاع و هيچ گونه قراردادي در مدت 2 سال است که جهت رتبه بندي استفاده کرده است . نحوه شکايت و سازمان ذيصلاح را به بنده نوضيح فرمائيد

پسرمن راکب موتورسيکلتي بوده که در يک صانحه تصادف رانندگي با يک موتور سيکلت ديگر هردو فوت نموده اند.مقصر حادثه طرف مقابل شناخته شد.وبه طريق اولي قرار موقوفي تعقيب وي صادر شد.من براي...

آيا حادثه اي که مستلزم پرداخت ديه در سال 1348بوده ولي اقدامي در آن زمان انجام نگرفته و مربوط بوده به کارگرساختمان(يک مکان عمومي-پاساژ) که نه به خاطر بي توجهي خود بلکه به خاطر اقدام...

در يك پرونده با موضوع تصرف عدواني مجدد، راي به محكوميت متصرفان صادر گرديده است ولي بدلايل مختلفي همچون توسل محكوم عليهم به تهديد ايجاد ناامني و امثالهم راي صادره با وجود درخواستهاي...

اگر فردي که طبق گزارش مامور رسمي انتظامي اقدام به فحاشي کرده , فقط به جزاي فحاشي محکوم خواهد شد يا نه بنا به در خواست شاکي از حيث هتک حرمت هم مورد تعقيب قرار مي گيرد؟ آيا اعاده حيثيت...

تبلیغات