مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عرفان و تصوف/عرفان‌های دروغین
آخرین پرسش و پاسخ - عرفان‌های دروغین

افرادي هستند كه پيرو خط دراويش و عقيده محكمي به امام علي (علیه السلام) دارند؛ ولي علي اللهي نيستند، آن حضرت را به عنوان خدا قبول ندارند و...، چه تحليلي از اين گونه افراد داريد؟

آيا رقص و سماع رايج در ميان اهل تصوف امري صحيح و موجه مي باشد؟

چرا در بعضي روايات، عرفان و تصوف طرد شده است؟

چه ارتباطي ميان تصوف و تشيع وجود دارد؟ آيا امامان (علیه السلام) تصوف را تاييد مي كردند؟

نظر مبارك امام (ره) درباره كارها و برنامه هاي فرقه صوفيه چه مي باشد؟

عدّه زيادى از اهالى يكى از شهرهاى فارس، از قديم الايّام به فرقه تصوّف گرويده اند و همواره بر اساس رهنمود اقطاب و بزرگان اين مسلك و روش هاى مختصّ خود عمل نموده اند; حقيقت اين است كه...

برنامه هايى كه دراويش در خانقاه دارند و با خواندن اشعار بعضى از شعرا و... و يا سر تكان دادن زنها و مردان به شكلى كه به حدّ سرگيجه و مستى مى رسند و مى گويند خدا را ديديم، از نظر اسلام...

نظر حضرتعالى در مورد عرفانى كه قائل به »طريقت«، »وحدت وجود و موجود«، »حلول«، »اتّحاد«، »مهدويّت نوعيّه«، »صلح كل«، »ترك عبادت« و »اتيان محرّمات مى باشد، چيست؟ با توجّه به اين كه داشتن...

به تازگي كتاب هاي معنوي به بازار آمده است (همچون كتاب هاي نويسنده پائلو كوئيلو و كتاب هاي گروه اك كه وقتي انسان آنها را مي خواند، چنان بر او تاثير مي گذارد كه مي پندارد نماز و روزه...

آيا نيروي مرتاض ها واقعيت دارد؟ چرا خداوند به آنان چنين نيروي خارق العاده اي داده است؟

آیا می شود به کمک آلات موسیقی ایرانی، سیر و سلوک عارفانه کرد؟ توضیح دهید.

فرقه تصوف چگونه فرقه اي است؟ آيا فرقه اي است هدايت يافته يا گمراه؟

كساني كه به مراتب بالاي عرفان رسيده اند، مساله پرستش و عبادت و شريعت را چگونه تفسير مي كنند؛ به خصوص كه برخي از اعمال را ترك مي كنند؟

تبلیغات