مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/علمی
آخرین پرسش و پاسخ - علمی

چگونه وبلاگ نويسی کنيم؟

طاول پوستی پس از چه مدت و چرا ایجاد میشود؟

استفاده از سلاحهای شیمیایی از چه زمانی آغاز شد؟

گفته میشود كه مایع داخل طاولهای ناشی از تماس با گاز خردل درصورت تماس با سایر مناطق پوست باعث ایجاد طاولهای جدید میشود، این مطلب صحیح است ؟

آیا عوارض مصدومیت با گاز خردل می توانند به سایر افراد خانواده و اطرافیان من سرایت كنند ‌(مثل یك بیماری واگیر) ؟

در طول جنگ تحمیلی ،‌عراق از چه عوامل شیمیایی استفاده كرد؟

كدام قسمت از پوست بدن بیشتر در اثر تماس با گاز خردل آسیب می بیند؟

آیا در اثر تماس با گاز خردل حتماً طاول پوستی ایجاد میشود؟

چگونه نانو ذرات مي توانند كارايي باتري خودروهاي برقي را افزايش دهند؟

رشته نانو فناوری چیست و در ایران کدام دانشگاهها این رشته را ارائه میدهند؟

کاربرد فناورى نانو در فرآورى مواد معدنى چگونه است؟

شناسايي مواد منفجره و سمي، با نانو حسگرها چگونه است؟

مزاياي اصلي استفاده از سوخت گاز طبيعي در خودروها چيست؟

يك خودروي گاز طبيعي سوز چگونه كار مي كند؟

خودروهاي گازسوز چگونه سوختگيري مي كنند؟

در كدام كشورها استفاده از خودروهاي گازسوز متداول مي باشد؟

رانندگي با مخازن CNG پر از گاز طبيعي خطر ناك به نظر ميرسد، اين طور نيست؟

آيا وزن اضافه و فضاي اشغال شده توسط مخزن CNG مانع تبديل (گازسوز كردن) خودروها مي شود؟

چگونه مي توان در رانندگی مصرف سوخت خودرو را کاهش داد؟

عملکرد اربگ يا کيسه هوا چگونه است؟

تبلیغات