مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ورزشی/پزشکی ورزشی
آخرین پرسش و پاسخ - پزشکی ورزشی

حداقل میزان چربی بدن در ورزشکاران مرد و زن تا چه اندازه می باشد؟

بهترین زمان کاهش وزن ورزشکاران چه زمانی است؟

ورزش و تحرک با قند بدن ما چه مي‌کند؟

بيماران ديابتي چگونه بايد ورزش کنند؟

فوايد ورزش را براي ديابتي‌ها توضيح مي‌دهيد؟

دستورالعمل PRICEيعني چه ؟

براي پيشگيري از آسيبهاي ورزشي چه توصيه ‏هايي داريد؟

چگونه ورزش سلامتي كودكان را تامين مي كند؟

تفاوت بروز آسيبها در فوتبال با دو و ميداني در چيست؟

آسيبهاي فوتبال از نظر علت پديد آورنده به چند دسته تقسيم مي شوند؟

آسيبهاي نسج نرم در فوتبال نام ببريد.

مرده درد يا درد مبهم در فوتبال به چه دليلي ايجاد ميشود؟

كرامپ يا گرفتگي عضلاني چيست ؟

قلم بند يا ساق بند چه كاربردي در بازيكنان فوتبال دارد ؟

آيا ضربات سر مكرر ميتواند در دراز مدت به بروز عوارضي منجر شود؟

درد مزمن كشاله ران در فوتباليستها به چه علت ايجاد مي شود؟

چرا آسیب های ورزشی رخ می دهند؟

ورزش چطور به سلامت قلب کمک می کند؟

چه نرمشهایی برای کاهش خطر مصدومیت رباط های قدامی در زنان ورزشکار باید انجام شود؟

من تحت شيمي درماني هستم. آيا مي توانم در اين دوران ورزش کنم؟

تبلیغات