مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ورزشی/تغذیه ورزشی
آخرین پرسش و پاسخ - تغذیه ورزشی

غذای پیش از مسابقه چه زمانی باید مصرف شود؟

مصرف ويتامينها در ورزشكاران چگونه بايد باشد؟

معيارهاي انتخاب مکمل های غذايي برای ورزشکارا ن چیست؟

ورزشکاران چگونه باید تغذیه کنند؟

غذاهای قبل از مسابقه چه تاثیری بر کارایی ورزشکار دارد؟

نقش آهن در بدن و میزان موردنیاز آن در ورزشکاران زن و مرد چقدر است؟

نقش کلسیم در بدن و میزان موردنیاز آن در ورزشکاران زن و مرد چقدر است؟

آیا تغذیه قبل از مسابقات برای همه ورزشکاران یکسان است؟

بهترین برنامه غذایی مناسب برای ورزشهای صبح و عصر برای هر ورزشکار چیست؟

مكمل غذايي - ورزشي حاوي چه مواردي است؟

مي گويند موز براي کساني که ورزش مي کنند خوب است؛ چرا؟

غذاهای قبل از مسابقه چه تأثیری بر کارآیی ورزشکار دارد؟

آیا تغذیه قبل از مسابقات برای همه ورزشکاران یکسان است؟

نقش آهن در بدن و میزان مورد نیاز آن در ورزشکاران زن و مرد چقدر است ؟

نقش کلسیم در بدن و میزان مورد نیاز آن در ورزشکاران زن و مرد چقدر است ؟

بهترین برنامه غذایی مناسب برای ورزشهای صبح و عصربرای هر ورزشکار چیست؟

مصرف غذای پیش از مسابقه چه زمانی صورت می گیرد؟

تبلیغات