مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله
آخرین احادیث - حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
هنگامى که شخص با ایمان را خاموش یافتید به او نزدیک شوید که سخنان حکمت آمیز از او خواهید شنید - افراد با ایمان کم حرف و پرکارند ولى منافقان پر سخن و کم عملند!

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
یک ساعت عدالت و دادگرى بهتر از یک سال عبادت است!

پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)فرمودند:
آنها که فرد مؤمن ناچار است در میان آنان با تقیّه و کتمان زندگى کند بد مردمى هستند!

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
از شراب بپرهیز که کلید تمام بدیهاست.

پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
انسان با ایمان همانند درخت نخل است; هر چیز از آن برگیرى مفید و سودمند است.

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
صحیح ترین و رساترین جمله اى که عرب گفته است، گفتار «لبید» (شاعر معروف) است آن جا که مى گوید: «آگاه باشید هرچیزى جز خدا باطل است و هر نعمتى بالاخره از دست خواهد رفت».

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله)فرمودند:
دستها سه گونه اند: دست گیرنده، و دست نگهدارنده، و دست دهنده، و بهترین دست ها دست دهنده است!

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
خداوند متعال بندگان غیرتمند خود را دوست دارد.

پیامبراکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمودند:
هنگامى که ببینید کسى نسبت به آنچه مى گوید یا درباره او گفته مى شود اعتنایى ندارد، بدانید یا آلوده دامن است یا شیطان.

پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمودند:
خداوند به صورت ها و اموال نمى نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما نگاه مى کند.

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله)فرمودند:
همان طورى که فرزندان بر اثر ترک حقوق پدر و مارد مسؤولند پدران و مادران نیز در برابر ترک حقوق فرزندان مسؤولیت دارند.

پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
دهان شما یکى از راه هاى خداست، محبوب ترین دهان در پیشگاه خدا آن است که از همه خوشبوتر باشد، پس تا مى توانید دهان خود را خوشبو نگاهدارید.

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
در روى زمین خانه اى نمى ماند، حتى خانه هاى گلین و خیمه هاى پشیمن، مگر آن که خداوند آیین اسلام را در آن وارد مى کند.

پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
تکمیل و ادامه کار نیک از آغاز کردن آن بهتر و مهم تر است.

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: بدترین کسب ها کسبى است که آمیخته با رباخوارى باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: هنگامى که خداوند بخواهد ملتى را هلاک کند رباخوارى در میان آنها آشکار...

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند:
کسى که چیزى را مى داند و به آن عمل نمى کند و از دانش خود بهره نمى گیرد، مجازاتش در قیامت از همه شدیدتر است.

پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
تنها به زیادى نماز و روزه و حج و نیکى به دیگران و شب زنده دارى بعضى نگاه نکنید (اگر چه اینها در مورد خود مهم است) بلکه نگاه به «راستگویى» و «امانت» آنها کنید!

پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله)فرمودند:
روزى را در نهانگاه هاى زمین بجویید.

پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
سه چیز است که حجاب ها را پاره مى کند و به پیشگاه عظمت خدا مى رسد: صداى گردش قلم هاى دانشمندان به هنگام نوشتن! و صداى قدم هاى مجاهدان در میدان جهاد! و صداى چرخ نخ ریسى زنان پاکدامن!

پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
شهادت امام حسین(علیه السلام) در دل هاى افراد با ایمان آتش و حرارتى ایجاد مى کند که هرگز خاموش نخواهد شد.

تبلیغات