مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام حسین‌ علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام حسین‌ علیه‌السلام

امام حسین علیه السلام فرمودند:
سلام 70 حسنه دارد که 69 قسمت آن براى سلام کننده و یک قسمت آن براى پاسخ گوینده است.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
ای فرزند آدم! یاد کن مرگ خویش را، و خوابیدن خود را در قبرت، و ایستادن خود در برابر خدا را، در حالی که اعضایت علیه تو شهادت می دهند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
مردم بنده ی دنیایند و دین، چیزی است که بر زبانشان می چرخد و تا وقتی زندگی هاشان به خوبی می گذرد، دم از دین می زنند. پس هر گاه با بلا آزموده شوند، دینداران اندک می شوند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
پشت سر برادر مؤمن خود، چیزی مگو مگر آنچه دوست داری او پشت سر تو بگوید.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
هر کس به بهای نارضایتی خدا، مردم را راضی کند، خداوند او را به مردم وامی گذارد.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
همچون کسی عمل کن که می داند به خاطر گناهانش مؤاخذه می شود و به خاطر نیکوکاری، پاداش می یابد.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
صدق و راستی عزّت است و دروغگویی ناتوانی است.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
همانا مؤمن، نه بد می کند و نه (از بدی خویش) عذرخواهی می کند. اما منافق، هر روز بد می کند و پوزش می خواهد.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
بپرهیز از این که از کسانی باشی که بر مردم به خاطر گناهانشان بیمناکند، ولی خودشان از عقوبت گناهشان ایمن هستند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
گریه از خوف خدا، مایه ی نجات از آتش است.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
بحث و بررسی علم، موجب باروری معرفت و تجربه های طولانی مایه ی افزایش عقل است.

امام حسین علیه السلام فرمودند:
آن کس که انجام کارى را از طریق عصیان پروردگار بطلبد، آنچه را که امید دارد، زودتر از دست مى دهد؛ و از آنچه مى ترسد زودتر در آن واقع مى شود!

امام حسین علیه السلام فرمودند:
کار بدى مکن که ناگریز از عذرخواهى باشد، زیرا انسان با ایمان، نه بدى مى کند و نه عذر مى خواهد؛ ولى منافق همه روز بد مى کند و پوزش مى طلبد.

امام حسین علیه السلام فرمودند:
بسیارى از مردم بنده دنیا هستند و دین تنها بر زبان آنهاست، مادامى که زندگى آنان در پرتو دین و روبراه است از آن حمایت مى کنند؛ ولى آن روز که با حوادث سختى آزموده شوند، دینداران اندکند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
هر کس تو را دوست بدارد( از بدیها) تو را نهی می کند و هر که دشمنت باشد (به بدیها) تشویق می کند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
هر کس به انتخاب شایسته ی خدا درباره ی او تکیه و توکل کند، جز آنچه را خدا برایش انتخاب کرده است، آرزو نمی کند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
شایسته شأن مؤمن نیست که ببیند کسی خدا را معصیت می کند، ولی به او اعتراض نکند.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. هر کس از خدا پروا کند، خداوند تضمین کرده که او را از آنچه نمی پسندد، به آنچه می پسندد، متحول سازد.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
بخشنده ترین مردم کسی است که به کسی عطا کند که امید بخشش از او ندارد.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
ای فرزند آدم! تو همان روزهایی هستی که سپری می کنی. هر روزی که می گذرد، بخشی از وجود تو از دست می رود.

تبلیغات