مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام صادق‌ علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام صادق‌ علیه‌السلام

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کارهاى نیک خود را به خاطر خودنمایى و نشان دادن به مردمى که نه زندگى به دست آنهاست و نه مرگ و نه قدرت دارند مشکلى را براى تو بگشایند، انجام مده!

امام صادق علیه السلام فرمودند:
هنگامى که ببیند کسى در جستجوى گناه مردم و خرده گیرى بر آنهاست اما گناهان خود را فراموش کرده بدانید که به مجازات الهى گرفتار شده است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
خداوند یقینى که هیچ گونه شک در آن نباشد همانند مرگ نیافریده که گویى شکّى است که هرگز در آن یقین وجود ندارد!

امام صادق علیه السلام فرمودند:
آن کسى که داراى سوء خلق است خود را شکنجه مى دهد.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
شش چیز است که در افراد با ایمان وجود ندارد: سختگیرى، کج خلقى حسد، لجاجت، دروغ و ظلم و ستم!

امام صادق علیه السلام فرمودند:
از هوس ها بترسید همان طور که از دشمنان (سر سخت) خود مى ترسید زیرا براى انسان هیچ چیز دشمن تر از پیروى هوس ها و نتایج زبان او نیست!

امام صادق علیه السلام فرمودند:
از خدا ملاحظه کن و بپرهیز هر چند کم باشد و میان خود و او پرده اى نگاهدار هر چند نازک باشد.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
افراد منافق سه نشانه دارند: زبان آنها با قلبشان هماهنگ نیست، و قلب آنها با عملشان، و ظاهر آنها با باطنشان.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است از گناهان گذشته خود که نمى داند خدا با او چه رفتار مى کند، و از عمر باقیمانده که نمى داند خود چه خواهد کرد!

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسى که در راه انجام حاجات و نیازمندى هاى برادران دینیش کوشش کند، خداوند در راه انجام حاجات او خواهد بود.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
از امام صادق(علیه السلام) پرسیدند: چگونه مردم از وجود امام غائب و پنهان بهره مى گیرند؟ امام فرمود: همان گونه که از آفتاب در پشت ابرها!

امام صادق علیه السلام فرمودند:
مردم (در حقوق اجتماعى) برابرند همانند دندانه هاى یک شانه! یک فرد با داشتن برادران (دینى) جمع کثیرى مى شود. و همنشینى با آن کس که آنچه براى خود مى خواهد براى تو نمى خواهد سزاوار نیست.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
عبادت کنندگان سه دسته اند: آنها که از ترس دوزخ خدا را مى پرستند، این عبادت بردگان است. و آنها که براى پاداش خدا را مى پرستند، این عبادت مزد بگیران است. و آنها که براى عشق و محبّت...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خشم، کلید هر بدی است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چه زشت است برای مؤمن که رغبت و خواسته ای داشته باشد که او را ذلیل و خوار کند.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
بهشتیان چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان گویا و صریح، قلب پر از محبّت، و دست دهنده.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پیوند میان برادران دینی در وطن، دیدار و در سفر، نامه نگاری است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
اگر مردم حقوق یکدیگر را بپردازند و نیازمندى نیازمندان را برطرف سازند، زندگى خوب و رضایت بخشى خواهند داشت.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پیوسته بنده مؤمن، نیکوکار نوشته می شود و محسوب می گردد، تا وقتی که ساکت باشد. ولی آن گاه که سخن گفت، یا نیکوکار یا بدکار نوشته می شود.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
خداوند به تمام پیامبران دستور داد که مردم جهان را به راستگویى و اداى امانت دعوت کنند.

تبلیغات