مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام کاظم‌ علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام کاظم‌ علیه‌السلام

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
زراعت در زمین هاى نرم مى روید، نه روى سنگ ها! همچنین علم و حکمت تنها در قلب متواضعان جوانه مى زند نه در قلب متکبران جبار!

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
اندوه بسیار، پیری می آورد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
همانا بدنهای شما را بهایی جز بهشت نیست. پس آنها را به غیر بهشت نفروشید.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بسیار شگفتا از آنان که از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کنند، از ترس آن که درد بر آنان فرود آید، امّا از گناهان از بیم آتش آن گاه که در بدنهایشان شعله افکنده، نمی پرهیزند!

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بوسه زدن بر دهان، جز نسبت به همسر و فرزند خردسال روا نیست.

از وصایای امام کاظم(ع) به هشام این بود:
«حکمت» را به نادانان ندهید که به حکمت ظلم کرده اید؛ و آن را از اهلش دریغ نکنید، که به آنان ستم کرده اید.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
حق برادر دینی خود را به اتّکای دوستی و رفاقت میان خود و او، ضایع مکن؛ زیرا کسی که حقّش را تباه کنی، دیگر «برادر» نیست.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بپرهیز از این که خداوند تو را در معصیتی که از آن نهی کرده است، ببیند. و برحذر باش از این که خداوند تو را در طاعتی که به آن فرمان داده است، نبیند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هر کس مؤمنی را شاد کند، اوّل خدا را شاد کرده است، دوم پیامبر خدا(ص) را، و در درجه سوّم، ما را.

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
کسى که همه روز به حساب خویشتن نرسد از ما نیست!

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هر کس پشت سر دیگری چیزی بگوید که در او هست و مردم هم آن را می دانند، غیبت نکرده است، هر کس پشت سر دیگری چیزی بگوید که در او هست، ولی مردم نمی دانند، غیبت او را کرده است، و هر کس چیزی...

موسی بن بکر گوید: شنیدم که امام کاظم(ع) می فرمود:
«گوشت» گوشت را می رویاند. هر کس یک لقمه «پی» وارد بدن خود کند، به همان اندازه، «درد» را از بدن بیرون می کند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
سه کس اند که در روز قیامت، که هیچ سایه ای جز سایه عرش الهی نیست، در پناه سایه سار عرش خداوندند. مردی که برای برادر دینی اش زن بگیرد، یا برای او خدمتکار بگیرد، یا راز او را حفظ کند.

عمروبن براهیم گوید: شنیدم امام کاظم(ع) می فرمود:
اگر مردم در خوراک، میانه روی و اعتدال داشته باشند، بدنهایشان استوار و سلامت می شود.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
آنچه از امام و پیشوا انتظار می رود آن است که: هرگاه سخن گوید، راست بگوید؛ چون وعده دهد، وفا کند، و چون حکم کند، به عدالت رفتار کند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
پس از خداشناسی، برترین کاری که بنده، به وسیله آن به خداوند نزدیک می شود عبارت است از: نماز، نیکی به پدر و مادر، ترکِ حسد و خودپسندی و فخرفروشی.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
کار نیک بسیار را زیاد مشمارید، و گناهان کم را هم اندک به حساب نیاورید؛ چرا که گناهان اندک جمع می شوند، تا آن که گناه بزرگ و بسیار می گردند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
یاد کردن نعمتهای خداوند، شکر است و ترک آن ناسپاسی است. پس نعمتهای پروردگارتان را به شکر پیوند دهید، و داراییهای خود را با پرداخت زکات، حفظ کنید.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هر کس روزی را از راه حلال بجوید، تا به خانواده و خودش برگرداند (و خرج زندگی خود و خانواده اش کند) همچون رزمنده در راه خداست.

معمّر بن خلاّد گوید: شنیدم که امام کاظم(ع) فرمود:
خداوند در روی زمین بندگانی دارد که در تأمین نیازهای مردم می کوشند. آنان در روز قیامت، ایمنند.

تبلیغات