مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام جواد علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام جواد علیه‌السلام

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هر کس شاهد و ناظر چیزی باشد و آن را ناپسند شمارد، مثل کسی است که آن جا حضور ندارد؛ و هر کس از کاری غایب باشد، ‌اما به آن راضی باشد، مثل کسی است که حاضر بوده است.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
اگر نادان سکوت کند، ‌مردم اختلاف پیدا نمی کنند.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هر که اندوهش زیاد باشد، بدنش بیمار می شود.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هر گاه زمانه، زمانه ای باشد که عدالت، چیره تر از ستم است، بد گمانی به دیگری حرام است. مگر آن که بدی از او دانسته شود. و هر گاه زمانه، ‌زمانه ای باشد که ستم بر عدالت غلبه دارد، ‌سزاوار...

امام جواد علیه السلام فرمودند:
آن کس که بدون علم و آگاهى عمل کند، بیش از آنچه اصلاح مى کند فساد خواهد کرد.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
اگر درهاى آسمان و زمین به روى کسى بسته شود سپس او پرهیزگارى پیشه کند خداوند گشایشى در کار او مى دهد.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
چهار ویژگی است که شخص را بر کار، ‌کمک می کند: تندرستی، بی نیازی، دانش و توفیق؛

امام جواد علیه السلام فرمودند:
کسى که به سخنگویى گوش فرا دهد، او را پرستش کرده است. بنابراین اگر از خدا مى گوید، خدا را پرستش کرده، و اگر از زبان ابلیس مى گوید، ابلیس را پرستیده است!

امام جواد علیه السلام فرمودند:
بدان که از دیدگاه پروردگار بیرون نخواهى رفت اکنون ببین چگونه خواهى بود؟

امام جواد علیه السلام فرمودند:
چگونه ضایع و تباه می شود کسی که خداوند، عهده دار اوست؟ و چگونه نجات می یابد کسی که خداوند در پی اوست؟

امام جواد علیه السلام فرمودند:
دین، ‌عزّت است و دانش، گنج. سکوت، روشنایی است و نهایت زهد، ‌پرهیز از گناه است.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
طلب صفا و زلالی مکن از کسی که علیه او تیره شده ای؛ و نه وفا بجوی از کسی که به او نیرنگ زده ای! و نه خیرخواهی از کسی که به او گمان بد برده ای، چرا که دل دیگری، مثل دل تو نسبت به اوست.

از امام جواد علیه السلام پرسیدند، چرا مسلمانان از مرگ خوششان نمی آید؟ فرمود:
برای آن که آن را نمی شناسند، از این رو آن را نمی پسندند، و اگر آن را می شناختند و از دوستان خداوند متعال بودند، مرگ را دوست داشتند و می دانستند که آخرت، ‌برای آنان بهتر از دنیاست.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
چنان مباش که در آشکار، دوست خدا باشی و در نهان، ‌دشمنش.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هرگز نعمت خدا بر کسی بزرگ و مهم نمی شود مگر آنکه نیاز های مردم هم به او بزرگ و زیاد می شود. پس هر کس این رنج (رفع نیاز مردم) را تحمّل نکند، ‌نعمت را در معرض زوال قرار داده است.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
تکیه داشتن به خدا، ‌بهای هر چیز ارزشمند و نردبانی برای رسیدن به هر بلندی است.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هرگز دو مرد با هم اجتماع نمی کنند، ‌مگر آن که برترین آن دو نزد خدا، کسی است که با ادب تر باشد.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
خداوند متعال، به سبب تقوا، بنده اش را از آنچه از عقلش دور مانده، حفظ می کند و به وسیله ی تقوا او را نسبت به آنچه آن را نمی بیند و ناآگاه است روشن می سازد.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هر کس به گوینده ای گوش فرا دهد، ‌او را پرستیده است. پس اگر گوینده، ‌از خدای متعال می گوید، ‌او خدا را پرستیده است و اگر گوینده، ‌از طرف شیطان حرف می زند، به یقین، شیطان را پرستیده است.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
گردش روزها اسرار نهفته را برایت آشکار می سازد.

تبلیغات