مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام هادی‌ علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام هادی‌ علیه‌السلام

امام هادى علیه السلام فرمودند:
آن کسى که شخصیتى براى خود قائل نیست از شر او برحذر باش!

امام هادى علیه السلام فرمودند:
دنیا بازارى است که جمعى در آن سود مى برند و جمعى زیان!

امام هادی علیه السلام فرمودند:
هر که از خدا پروا کند، از او پروا می کنند و هر که از خدا اطاعت کند، اطاعتش می کنند.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
هر کس دوستی و نظر خود را برای تو هزینه کند، تو هم فرمانبرداری خود را برای او خرج نما.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
از نمونه های غرور نسبت به خدا آن است که «بنده»، بر گناه اصرار و پافشاری کند و از «خدا» امید آمرزش داشته باشد.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
بخل، ناپسندترین اخلاق و طمع، خصلتی زشت است.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
پیامبر بر هر چه اطلاع و آگاهی داشته باشد، جانشینانش هم بر آن آگاهند، تا زمین خدا از حجتی خالی نباشد که علمی دارد که نشانه ی صدق گفتار اوست.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
دانشمند و دانش آموزنده، در رشد و بالندگی شریکند، هر دو مأمور به خیرخواهی اند و هر دو از فریب نهی شده اند.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
حکمت، در سرشتهای فاسد سودی نمی بخشد.

امام هادی علیه السلام در بالین بیماری که می گریست و از مردن می ترسید، فرمود:
ای بنده خدا! از آن جهت از مرگ می ترسی که آن را نمی شناسی.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
کفران نعمتها، نشانه ی سرمستی و سبب تغییر نعمت است.

امام هادی علیه السلام به خلیفه ی زمانش که از طرف امام نگران بود و او را رقیب خلافت خود می پنداشت، فرمود:
ما در مورد دنیا با شما رقابت نمی کنیم. ما مشغول به امر آخرتیم، پس بیم نداشته باش از آنچه گمان می کنی.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
هرگاه خداوند، خیر و خوبی بنده ای را بخواهد، او چنان می شود که اگر مورد عتاب و سرزنش قرار گرفت، می پذیرد.

امام هادی علیه السلام به کسی که با مشکلات و زیانهایی رو به رو شده بود و به روزگار بد می گفت، فرمود:
روزها چه گناهی دارند که وقتی به کیفر اعمالتان در روزگار می رسید، روزها را شوم می دانید؟

امام هادی علیه السلام فرمودند:
امام بعد از من، فرزندم«حسن» است و پس از حسن پسرش «قائم»، آن که زمین را پر از عدل و داد می کند، آن گونه که پر از جور و ستم شده باشد.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
هر کس آفریدگار را اطاعت کند، از نارضایی مخلوق ها باکی نخواهد داشت.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
بهتر از نیکی، انجام دهنده آن است و زیباتر از زیبا، گوینده ی آن است، و برتر از علم، عمل کننده ی به دانش است.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
نفس انسان پذیراترین چیز است نسبت به آنچه به او بدهی و منع کننده ترین چیز است، آنگاه که او را محروم کنی.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
کشمکش و جدال، دوستی کهن را خراب می کند و پیوند استوار را از هم می گسلد.

امام هادی علیه السلام فرمودند:
آنچه را که بر دلت خطور نمی کرد، نشانت می دهد.

تبلیغات