مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قضایی
آخرین احادیث - قضایی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برترين مردم، داورترين آنها به حق است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داورى كردن درباره فرد امين ، با ظنّ و گمان ، عادلانه نيست .

امام على عليه السّلام فرمودند:
پنج چيز است كه بايد قاضى (درباره آنها)به ظاهِر حُكم عمل كند: ولايت (حقّ ولايت و سرپرستى كه خداوند ، يا امام براى هر كس ، يا ولىّ طفل قرار داده است) ، همسران (يعنى مسأله زناشويى كه بين...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زمـانـى كـه قـائم آل محمّد عليه السلام ، قـيام كند ، به حكم داود ميان مردم داورى مى كند و نيازى به بيّنه (شهود و مدرك) ندارد . خداوند متعال اين حكم را به او الهام مى كند و او به علمش...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بهترين مردم كسانى هستند كه به حق قضاوت كنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضى کفر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دو قاضى در جهنمد و قاضى اى در بهشت است: قاضى اى که حق را بشناسد و بدان حکم کند در بهشت است، و قاضى اى که حق را بشناسد و دانسته منحرف شود، یا ندانسته قضاوت کند هر دو در جهنم اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر یکى از شما بکار قضاوت میان مسلمانان دچار شود باید به هنگام غضب از قضاوت خوددارى کند و میان ارباب دعوى در نگاه و نشیمن گاه و اشاره تفاوتى نگذارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند تا هنگامى که قاضى از روى عمد ستم نکند، یار اوست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند یار قاضى است تا موقعى که ستم نکند، وقتى ستم کرد خدا او را رها می کند و شیطان قرین او مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه قضاوت مى كنيد، عادلانه قضاوت كنيد و هرگاه سخن مى گوييد، نيكو بگوييد، زيرا خداوند نيكوكار است و نيكوكاران را دوست دارد.

امام على علیه السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند:
در مجلس قضاوت با کسى در گوشى صحبت مکن و اگر عصبانى شدى ، برخیز و در حال خشم هرگز داورى مکن .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد خردمندانشان را بر آنها فرمانروا سازد و دانشمندانشان میان آنها قضاوت کند و مال را به دست بخشندگان دهد و وقتى براى قومى بدى خواهد سفیهانشان را بر آنها...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند بنده اى را كه در خريد و فروش و قضاوت و پذيرش قضاوت آسان گير باشد دوست دارد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه اندكى فقه (مسائل حقوقى و احكام قضايى) مى داند ، هرگز نبايد به كار قضاوت چشم طمع داشته باشد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از داورى كردن بپرهيزيد ؛ زيرا (منصب) داورى در حقيقت از آنِ امامى است كه در قضاوت دانا باشد و در ميان مسلمانان به عدالت حكم كند ؛ از آنِ پيغمبر يا وصىّ پيغمبر .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در روز قيامت قاضى دادگـر را مى آورند و چنان حساب سختى از او كشيده مى شود ، كه آرزو مى كند كاش هرگز حتّى درباره يك خرما ميان دو نفر داورى نكرده بود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نواويس (كه جايگاهى است در دوزخ) از گرماى سخت خود به درگاه خداوند عز و جل شكايت كرد . پس خداوند عز و جل خطاب بدان فرمود: ساكت باش ؛ همانا جايگاه قاضيان(ناعادل)، گرمايَش سخت تر از توست!....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركه جوياى منصب قضاوت باشدو براى رسيدن به آن متوسّل به اين و آن شود، خداوند او را به خودش واگذارد و هركه مجبور به پذيرفتن آن شود، خداوند فرشته اى بر او فرو فرستد كه استوارش بدارد ....

تبلیغات