مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قرآن کریم /تدبّر در قرآن و عمل به آن
آخرین احادیث - تدبّر در قرآن و عمل به آن

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
همانا در قرآن چراغ هاي روشنائي بخش و شفا بخش دردها و گرفتاري هاي دروني وجود دارد، پس كسي كه (خود را) با قرآن جلي دهد چشمانش قوي و روشن مي گرددو قلب و درون خويش را صفا خواهد داد، چون...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا مکاني در جهنم هست که اهل آتش استغاثه و درخواست مي کنند در هر روز 70 هزار بار نجات از آن را، گفته شد يا رسول الله اين مکان براي کيست؟ حضرت فرمود: براي شارب خمر از اهل قرآن و تارک...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حافظ قرآن كه به آن عمل كند، همراه فرشتگان پيغام آور ، ارجمند و نيكوكار است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه قرآن را ياد بگيرد و بدان عمل نكند و دوستي دنيا و زينت آن را بر قرآن برگزيند مستحق خشم خداست و با يهوديان و مسيحيان، كه كتاب خدا را پشت سر مي اندازند، در يک درجه خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که قرآن را بياموزد و به آن عمل نکند و دنيا و زينت آن را بر قرآن ترجيح دهد، سزاوار خشم خدا است و در رديف يهود و نصاري قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداخته اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که قرآن را بياموزد و به آن عمل نکند، خدا او را در روز قيامت کور محشور مي کند، پس مي گويد خدايا به خاطر چه مرا کور محشور کردي در حالي که من بينا بودم. خداوند متعال مي فرمايد: چگونه...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همانا در قرائتي که در آن تدبر و تفکر نشود، خيري نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدا بعد از نعمت ايمان به خود، نعمتي بالاتر از علم به کتاب خدا و شناخت تأويل آن نداده.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
واي بر کسي که قرآن را در بين لبهاي خود لقلقه کند و در آن تدبر و تفکر نکند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
قاري بدون آگاهي مثل پادشاه بدون مال و زمين است که دشمن مي شود مردم را به خاطر فقرش و مردم هم با او دشمن مي شوند به خاطر عجبش، پس هميشه او در حال جنگ و دعوا با خلق خدا در آن چه واجب...

امام صادق علیه السّلام در دعایی فرمودند:
خدایا منتشر کردم عهد و کتاب تو را، پس قرار بده نگاه من را بر آن عبادت و خواندن مرا در آن با تفکر و اندیشیدن و فکر من در آن را وسیله عبرت قرار ده و قرار نده خواندن من را خواندنی که در...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اي مفضل، اگر شيعيان ما در قرآن تدبر کنند و بينديشند، هر آينه شک نمي کردند در بزرگي و فضل ما.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بدانيد كه در قرآن خواندنى كه با تدبّر همراه نباشد ، خيرى نيست ؛ بدانيد كه در عبادتى كه با فهم و انديشه توأم نباشد ، خيرى نيست .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خدا را! خدا را! درباره قرآن، مبادا دیگران با عمل به آن بر شما پیشى گیرند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
توصيه مي کنم شما را به قرآن، نبايد در عمل به قرآن ديگران بر شما پيشي گيرند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد رجوع به کتاب خدا(قرآن) ... کسی که به آن عمل کند از همه پیشی می گیرد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در آيات قرآن تدبّر كنيد و از آن عبرت بگيريد ، كه رساترين عبرت هاست .

تبلیغات