مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قرآن کریم /تعلیم و تعلم قرآن
آخرین احادیث - تعلیم و تعلم قرآن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما كسى است كه قرآن بياموزد و آموزش دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برشما باد، آموختن قرآن و بسيار خواندن آن .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس فرزندش را ببوسد ، خداوند عزّوجلّ براى او ثواب مى نويسد و هر كسى كه او را شاد كند ، خداوند روز قيامت او را شاد خواهد كرد و هر كس قرآن به او بياموزد ، پدر و مادرش دعوت مى شوند و...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما ، كسى است كه قرآن را بياموزد و (به ديگران) آموزش دهد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
قرآن را بياموزيد ، كه آن بهترين سخن است و در آن دانا و فقيه شويد كه آن بهار دلهاست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به هر كس (نعمت دانستن) قرآن داده شود و با اين حال گمان كند كه به ديگرى نعمتى بالاتر و بيشتر از اين نعمت او داده شده است ، بى گمان كوچكى را بزرگ شمرده و بزرگى را كوچك .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همانا کسي که قرآن را ياد بگيرد و آن را از روي عمد فراموش کند، خدا را ملاقات مي کند در حالي که خدا مسلط مي کند بر او به ازاي هر آيه که فراموش کرده، ماري که قرين آتش باشد مگر اينکه براي...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نيست بر مؤمن مرد يا زن، آزاد يا برده مگر اين که براي خدا حقي واجب برگردن آنها است و آن حق اين است که قرآن را ياد بگيرند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که قرآن را ياد بگيرد و متواضع در علم باشد و آن را به بندگان خدا بياموزد و اجرش را از خدا بخواهد، در بهشت بزرگتر از ثواب او و بزرگتر از مقام و منزلت او چيزي نيست و در آنجا از بالاترين...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براي معلم قرآن تمام موجودات حتي ماهيان دريا، طلب آمرزش مي کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش مردي که به فرزند خود قرآن بياموزد نيست مگر اين که خداوند در روز قيامت تاج پادشاهي بر سرش گذارد و او را حلّه هايي بپوشاند که مردم مثل آن را نديده اند.

ابوذر از پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله پرسيد: يا رسول الله من مي ترسم از اين که قرآن را فراگيرم ولي به آن عمل نکنم، پس پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله فرمودند:
خداوند قلبي را که قرآن در آن جاي گرفته است، عذاب نمي کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس که قرآن را فراگيرد و سپس در دين تفقه و کوشش کند، بعد آن را نزد پادشاهي بياورد و تملق او را بکند يا چشم بدوزد به آن چه نزد سلطان است؛ فرو مي رود به مقدار خطاي خود در آتش جهنم....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس قرآن را براي دنيا و زينتهاي آن فراگيرد، خداوند بهشت را بر او حرام مي کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که آيه اي از قرآن را به ديگري ياد بدهد اجر تلاوت آن (آيه) براي او (نيز) است مادامي که تلاوت شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که به فرزند خود قرآن بياموزد مثل اين که ده هزار حج و ده هزار عمره انجام داده و ده هزار بنده از اولاد اسماعيل را آزاد کرده و در ده هزار غروه شرکت کرده و ده هزار مسکين گرسنه را طعام...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حق فرزند بر پدر آن است که براي او اسم نيکو انتخاب کند و او را نيکو ادب کند و به او قرآن بياموزد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس به مردى قرآن بياموزد ، مولاى اوست و آن مرد نبايد او را تنها و بى يار گذارد و خود را بر وى ترجيح دهد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آنگاه كه اهل زمين در گناه و بديها غوطه ور مى شوند خداوند متعال قصد مى كند تمامى آنان را بدون استثناء دچار عذاب نمايد، ولى با توجه به پيرمردان ريش سفيدى كه براى نماز (به سوى مسجد) گام...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدانید هرکس قرآن بیاموزد و به دیگران آموزش دهد و به آنچه در قرآن است عمل کند، من جلودار و راهنمای او به سوی بهشت هستم.

تبلیغات