مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قرآن کریم /استماع قرآن
آخرین احادیث - استماع قرآن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركه به يك آيه از كتاب خدا گوش دهد ، برايش ثوابى دو چندان نوشته شود و هر كه يك آيه از كتاب خدا تلاوت كند ، روز قيامت آن آيه نورى براى او باشد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس به صداى قارى اى كه بسم اللّه الرحمن الرحيم را قرائت مى كند گوش دهد، براى او آن خواهد بود، كه براى قارى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
قاري و شنونده قرآن در اجر و پاداش با هم مساوي هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند از شنونده قرآن سختي هاي دنيا را بر مي دارد و از قاري آن گرفتاري هاي آخرت را.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
زماني که در فريضه (نماز) پشت سر امام، قرآن خوانده مي شود، پس گوش دهيد به آن و ساکت باشيد، شايد مورد رحمت خدا قرار گيريد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مستحب است سکوت و گوش دادن در نماز و غير نماز، به قرآني که خوانده مي شود.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
هر کس بشنود (تلاوت) قرآن را، خداوند براي او به ازاي هر حرفي حسنه اي مينويسد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کسي بشنود حرفي از قرآن را از غير قرائت آن، مي نويسد خداي براي او يک حسنه و محو مي کند از او گناهي را و بالا مي برد او را درجه اي.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
قرآن هر اندازه هم تکرار شود و به گوش خورد، باز کهنه نمى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آنکه دعا میکند و آنکه آمین گوید در پاداش شریکند و قارى و مستمع در پاداش شریکند و دانشمند و دانش آموز در پاداش شریکند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مي بينم که قرآن شنيدنش بر مردم سنگين است و شنيدن حرفهاي باطل بر آنها سهل.

تبلیغات