مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/معصوم شناسی /امام حسن‌ علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام حسن‌ علیه‌السلام

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن (علیه السّلام) در زمان خود عابدترين ، زاهدترين و برترين مردم بود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حسن بن على عليه السلام با رنگ سياه خضاب مى بست (محاسن شريفش را رنگ سياه مى زد)

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام تمام اموالش را حتى كفش و لباس و دينارهايش را سه بار با خدا تقسيم كرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام بيست و پنج بار پياده به حج رفت.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
نقش نگین انگشترى امام حسن علیه السلام العزة للّه (بزرگى مخصوص خداست) بود.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام خرما را دوست مى داشتند.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام در هيچ حالى ديده نشد مگر اينكه خداى سبحان را ياد مى كرد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام در عبادت و صدقه دادن سخت كوش ‍ بود.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام وقتى به نماز مى ايستاد، پاهايش در مقابل پروردگار متعال و عظمت و كبريائى او مى لرزيد.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام از جهت زبان صادق ترين مردم و از نظر گفتار فصيح ترين آنان بود.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن علیه السلام وقتى مرگ را به یاد مى آورد، مى گریست، و هرگاه به یاد قبر مى افتاد، مى گریست.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن علیه السلام وقتى برانگیخته شدن و حشر و نشر قیامت و گذشتن از پل صراط را به یاد مى‌آورد، گریه مى‌کرد.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن عليه السلام هيچ وقت آيه ((يا ايها الذين آمنوا)) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد) را از كتاب خدا نمى خواند مگر اينكه مى گفت ((لبيك اللهم لبيك)).

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
همانا حسن بن علی علیه السلام وقتى از بهشت و آتش دوزخ یاد مى کرد، مثل مار گزیده به خود مى پیچید و از خداوند بهشت مى طلبید و از آتش به خداوند پناه مى برد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حسن و حسین علیهما السلام دو سبط این امت هستند، و آن دو برای محمد صلی الله علیه و آله همانند دو چشم برای سرند، و من (برای محمد صلی الله علیه و آله) همانند دست برای بدن هستم، و فاطمه...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس امام حسن عليه السلام را در بقيع زيارت كند، در روزي كه قدمها بر روي پل صراط مي لغزد، گام اواستوار خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حسن از من است و من از اويم. هر كه او را دوست بدارد خداوند دوستش دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بار خدايا! حسن و حسين را دوست بدار و دوستداران آن دو را نيز دوست بدار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حسن و حسين- عليهما السلام- بعد از پدرشان امام و پيشواي امت من هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي علي! من و تو از يك درخت آفريده شده ايم، پس من اصل آن درخت و تو فرع آن و حسن و حسين شاخه هاي آن هستند.

تبلیغات