مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/عبادت و فروع دین /زکات
آخرین احادیث - زکات

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان مدد و یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
و از اینجاست که خداوند با نمازها و زکاتها و سختکوشی درنماز، از بندگان با ایمانش پاسداری می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه وضوى خود را شاداب و كامل به جاى آورد، و نماز خويش را نيكو بخواند، زكات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را از گناهان مربوط به زبان ببندد، و براى گناه خود با توبه...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اموال خود را به وسیله زکات محفوظ دارید و مریضان خود را با صدقه علاج کنید و براى جلوگیرى از بلا به دعا متوسل شوید.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خدای تعالی زكات را مایه پاكی جان و فزونی روزی ، و روزه را برای پابرجایی اخلاص قرار داد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خداوند به نماز و زكات با هم دستور داده است، پس كسي كه نماز بخواند ولي زكات نپردازد، نماز او پذيرفته نخواهد شد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسي كه قيراطي (يك بيست و چهارم دينار) از زكات را نپردازد، اگر بميرد، بر دين يهود يا نصاري مرده است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زكات بر شما واجب شد، همان گونه كه نماز بر شما واجب است، پس زكات اموال خود را بدهيد تا نماز شما پذيرفته شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسي كه قيراطي (يك بيست و چهارم دينار) از زكات را نپردازد، از دايره ايمان و اسلام بيرون است و احترامي براي او باقي نمي ماند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند بر اين امت چيزي مهم تر از زكات واجب نكرده است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسي كه مبلغ ناچيزي از زكات را نپردازد، مؤمن و مسلمان واقعي محسوب نمي شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسي كه از دادن زكات امتناع كند، ماري بر او مسلط خواهد شد كه از مغز او تغذيه مي كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگز مالي در خشكي و دريا تلف نمي شود، مگر به جهت نپرداختن زكات آن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسي كه نماز مي خواند ولي زكات نمي دهد، گويا نمازي نخوانده است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه مردم از پرداخت زكات امتناع كنند، زمين بركت خود را از همه كشتزارها و باغ ها و معادن مي گيرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اموال خود را با پرداخت زكات از تلف شدن حفظ كنيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز كامل نمي شود، مگر به دادن زكات و كسي كه زكات نمي دهد، نمازي براي او ثبت نمي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بي ترديد كسي كه زكات مالش را نپردازد، ملعون است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ملعون است، ملعون است، كسي كه مالش را تزکيه نمي کند (زكات نمي پردازد).

تبلیغات