مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/عبادت و فروع دین /امر به معروف و نهی ازمنکر
آخرین احادیث - امر به معروف و نهی ازمنکر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تا وقتى مردم امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و يكديگر را در نيكى و تقوا، يارى مى رسانند، در خير و نيكى اند، آن گاه كه چنين نكنند، بركت ها از آنان گرفته مى شود و بعضى بر بعض ديگر...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسى است که در روى زمین بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه امر به معروف مى كند. بايد اين كار را با شيوه خوبى انجام دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه مردم منكر را ببينند ولي آن را تغيير ندهند، نزديك است كه خداوند كيفرش را فراگيرشان كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس از شما ناشایسته اى بیند به دست خویش مانع آن شود و اگر نتواند به زبان و اگر نتواند به دل مانع شود که حد اقل ایمان همین است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گفتار فرزند آدم به ضرر اوست نه به نفع او مگر امر به معروفى یا نهی از منکرى یا ذکر خداى والا.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به راستی خداوند عزوجل دشمن می دارد مؤمن ناتوانی که دین ندارد. به آن حضرت عرض کردند: مؤمن ناتوانی که دین ندارد، کیست؟ فرمودند: کسی که نهی از منکر نکند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديك مى كنند و نه از روزى كم مى نمايند، بلكه ثواب را دو چندان و پاداش را بزرگ مى سازند و برتر از امر به معروف و نهى از منكر سخن عادلانه اى است...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
امر به معروف و نهى از منكر نكند مگر كسى كه سه خصلت در او باشد: در امر و نهى خود مدارا كند، در امر و نهى خود ميانه روى نمايد و به آنچه امر و نهى مى كند، دانا باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يارى رساندن به ستمديده و امر به معروف و نهى از منكر جهاد در راه خداست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی را ببینند زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نيكانشان دعا كنند امّا دعايشان مستجاب نشود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تا زمانى كه مردم، امر به معروف و نهى از منكر نمايند و در كارهاى نيك و تقوا به يارى يكديگر بشتابند، در خير و سعادت خواهند بود، اما اگر چنين نكنند، بركت ها از آنان گرفته شود و گروهى بر...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با نفرت از گنهکاران به خدای تعالی نزدیک شوید و با این افراد با ترشرویی برخورد کنید. و با خشم گرفتن بر آنان خشنودی خدا را بجویید و با دوری کردن از آن ها به خدا نزدیک شوید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس به معروف امر کرد، پشوانه ی نیرومند مؤمنان است، و آن کس که از زشتی ها نهی کرد بینی کافران (منافقان) را به خاک مالید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امر به معروف و نهی از منکر، دو پدیده از آفریده های خداوندند؛ هر کس آنها را یاری کند، خداوند اورا عزت دهد و هر کس آنها را خوار کند (رها کنند) خداوند او را ذلیل فرماید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جهاد چهار قسم است: امر به معروف و نهى از منکر و راستى در موقع صبر و تنفر از فاسق.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به وسیله دشمنى گناهکاران به خدا نزدیک شوید و با آنها با چهره هاى عبوس دیدار کنید و خشنودى خدا را در ناخشنودى آنها بجوئید و به وسیله دورى از آنها به خدا تقرب جوئید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خدا در زمین است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
استواری شریعت، به امر معروف ونهی از منکر و برپا داشتن حدود است.

تبلیغات