مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /دين
آخرین احادیث - دين

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اى مردم بدانيد كمال دين طلب علم و عمل بدانست ، بدانيد كه طلب علم بر شما از طلب مال لازم تر است زيرا مال براى شما قسمت و تضمين شده. عادلى (كه خداست) آن را بين شما قسمت كرده و تضمين...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اعتبار مرد به عقل اوست و هر که عقل ندارد، دین ندارد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
کمال و بلکه همه ی کمال انسانی در سه چیز است: دانا بودن در دین و احکام آن، شکیبا بودن در ناراحتی ها و مصائب و برنامه ریزی درست در اقتصاد زندگی .

خداوند عزّوجلّ فرمود:
واي بر كساني كه با فريب، دين را به دنيا مي‌فروشند.

خداوند عزّوجلّ فرمود:
اي احمد! پرهيزكاري، زينت مؤمن و ستون برپايي دين است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
میانه روى یک نیمه معیشت است و خوش خلقى یک نیمه دین است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دين را خوب بفهميد زيرا هر كه دين را خوب نفهمد مانند صحراگرد است. خداوند در كتابش مى فرمايد (124 سوره 9) تا در امر دين دانش اندوزند و چون بازگشتند قوم خود را بيم دهند شايد آنها بترسند....

امام علی علیه السّلام در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
... و (رسـول خـدا صلی الله علیه و آله) پـرچـم حـق را در مـيـان ما بر جاى نهاد، كسى كه از آن پيش افتد از دين بيرون است ، و آن كه پس بمانَد تباه و سرنگون و آن كه همراهى كند رستگار خواهد...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نخستین چیزى که از دین خود از دست می دهید، امانت است و آخرین چیزى که از دست می دهید، نماز است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آنـان (ائمـه (ع)) دارنـدگـان راز پـيـامـبـر(ص) و پشتيبان امر وى و ظرف علم و مرجع قوانين و در بردارنده كتب رسالت و كوه هاى پابرجاى دين او هستند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زمانى بر مردم خواهد آمد كه صبر كردن در برابر مسائل دين ـ و عمل به دستورات آن ـ همانند در دست گرفتن آتش گداخته است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اساس دین، خیرخواهى براى خدا و دین خدا و پیامبر خدا و کتاب خدا و پیشوایان مسلمانان و همه مسلمانان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اساس دین، پرهیزکارى است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم هر شهرى به سه چيز نيازمندند كه در امور دنيا و آخرت خود به آنها رجوع كنند و اگر آن سه را نداشته باشند گرفتار سرگردانى مى شوند: دين شناسِ داناىِ پرهيزكار، حاكم نيكوكارى كه مردم از...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آفت دين بدگماني است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دين را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پيدا كنى و بر هر دشمنى پيروز گردى.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بيداري در دين، نعمتي است كه روزي افراد مي شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آيا دين چيزي غير از حب و دوستي است؟ همانا خداوند عزوجل مي فرمايد: اي پيامبر به مردم بگو اگر مرا دوست مي داريد پس مرا اطاعت كنيد، پس آنگاه خدا شما را دوست خواهد داشت.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کرامت مرد به دین اوست و مروت وى به عقل اوست و شرف وى به اخلاق اوست.

تبلیغات