مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /كفر
آخرین احادیث - كفر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بیم آن است که فقر به کفر انجامد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گفتگو از نعمتهاى خداوند شکر است و ترک آن کفر است و هر که نعمت کم سپاس نگذارد، سپاس نعمت بسیار را نخواهد گذاشت و هر که مردم را سپاس ندارد سپاس خدا را نخواهد داشت اجتماع مایه نیکى است...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فاصله بين مسلمان و بين كفرش چيزى جز ترك نماز واجب نيست كه يا عمدا ترك نمايد و اصلا قبول نداشته باشد و يا از بى اعتنايى نماز نخواند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که مؤمنى را به کفر نسبت دهد چنان است که او را کشته باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشانه ستمکاری و کفر آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دل كافر، سخت تر از سنگ است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركس عمدا نمازش را ترك كند، كفر ورزيده است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همانا ترك كننده نماز واجب ، كافر است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فاصله ميان ايمان و كفر، نماز نخواندن است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مجادله در باره قرآن کفر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشان خشونت و کفر نفاق آن است که کسى منادى خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگارى می خواند و دعوت او را اجابت نکند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر رحمت پروردگار من به فقراى امّت من نبود ، نزديك بود كه فقر به كفر بينجامد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بار خدايا ! من از كفر و فقر به تو پناه مى برم. مردى عرض كرد: آيا اين دو با هم برابرند ؟ فرمودند: آرى .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از حسـد ورزى به یكـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه كفـر، حسـد است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ترك كننده نماز در تورات و انجيل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و محمد (ص ) ملعون است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پایه های کفر چهار چیز است : میل و خواهش، ترس و بیم ، ناخشنودی و خشم.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ریشه های کفر سه چیز است: حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كمترين درجه كفر ، اين است كه آدمى از برادر خود سخنى بشنود و آن را نگه دارد تا (روزى) به وسيله آن رسوايش گرداند ؛ اينان از خير و خوبى بى نصيبند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست : درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.

تبلیغات