مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /ايمان
آخرین احادیث - ايمان

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ايمان عبارت است از شناخت و معرفت قلبي، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا عطا کند و براى خدا منع کند به کمال ایمان رسیده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چیز است که در هر که باشد ایمان او کامل است: مردى که در کار خدا از ملامت گران بیم ندارد و در کار خویش ریا نمی کند و اگر دو کار پیش آید که یکى مربوط به دنیا و دیگرى مربوط به آخرت است،...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر که برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا عطاء کند ، از کسانی است که ایمانش کامل است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
صبر سر ایمان است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بنده ایمان را به کمال نمی رساند مگر سه خصلت در او باشد: انفاق در هنگام تنگ دستی، انصاف دادن و سلام کردن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن کس از شما ایمانش کاملتر است که اخلاقش نیکوتر باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر امت خویش بیم ندارم مگر از ضعف ایمان.

خداوند عزّوجلّ فرمود:
چنان‌كه هيچ درختي بدون ميوه كامل نيست، ايمان نيز بدون كنار‌گذاشتن كارهاي حرام كامل نمي‌شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه مؤمن به برادر خود تهمت زند ايمان در قلب او آب شود همچنان كه نمك در آب حلّ مى شود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اسلام آشکار است و ایمان در دل نهفته است.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
دو صفت هست كه بالاتر از آنها چيزي نيست: 1- ايمان به خدا، 2- سود رساني به برادران ديني

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين سرگرمي براي مرد با ايمان، شنا است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شخص با ايمان قوي ونيرومند از شخص با ايمان ضعيف بهتر ودوست داشتني تر است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
و از اینجاست که خداوند با نمازها و زکاتها و سختکوشی درنماز، از بندگان با ایمانش پاسداری می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که زنا کند یا شراب بنوشد خدا ایمان از او بکند همچنان که انسان پیراهن از سر خویش بیرون می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس از شما ناشایسته اى بیند به دست خویش مانع آن شود و اگر نتواند به زبان و اگر نتواند به دل مانع شود که حد اقل ایمان همین است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ايثار، بهترين احسان و بالاترين مرتبه ايمان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از دروغ بپرهیزید که دروغ با ایمان سازگار نیست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه در راه خدا عطا كند و در راه خدا جلوگيرى كند و در راه خدا دوست بدارد و در راه خدا دشمن بدارد، براستى كه ايمان خود را به كمال رسانده است.

تبلیغات