مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /خداشناسی (توحید)
آخرین احادیث - خداشناسی (توحید)

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
«الف ـ لام ـ ميم»، حرفى از حروف اسم اعظم خداست كه در قرآن، پراكنده است و پيامبر صلى الله عليه و آله و امام، آنها را با هم تركيب مى كنند و هر گاه با آن دعا كنند، دعايشان اجابت مى شود....

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اسم اعظم خدا در اُمّ الكتاب (سوره حمد) پراكنده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداى عز و جل مرگ و روزى و آرامگاه و بدبختى و نیکبختى هر بنده اى را از پیش معین کرده است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در باره خلق بیندیشید و در باره خالق میندیشید که بکنه ذات او نتوانید رسید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در باره خلق تفکر کنید و در باره خدا تفکر مکنید که هلاک خواهید شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در همه چیز بیندیشید ولى در ذات خدا میندیشید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
توحيد، بهاى بهشت است.

خداوند عزّوجلّ فرمود:
من بي‌نيازترين شريك هستم، هر كس كاري انجام دهد و ديگري را (با من) شريك كند، من از آن (كار) بيزارم و آن (كار)، براي همان شريك خواهد بود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداى سبحان چنان نيست كه أحدى (از بندگان خود را) گمراه كند، و خداوند نسبت به بندگان خود ستمكار نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اساس حکمت، خداشناسى است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند را هيچ كاري از كار ديگر باز ندارد و زماني او را دگرگون نسازد، مكان او را در بر نگيرد و زباني او را توصيف نتواند، نه شمارش قطره هاي باران از او پوشيده ماند، نه ستارگان آسمان،...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خدا از نعره حيوانات وحشي در كوه ها و بيابان ها و گناه و معصيت بندگان در خلوتگاه و آمد و شد ماهيان در درياهاي ژرف و به هم خوردن آب ها بر اثر وزش باد، كاملاً آگاه است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
او خدايي است كه نه اول او آغازي دارد و نه دائمي بودنش را پاياني است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مبارك و بزرگ است خدايي كه اولي است كه نهايتي ندارد تا به پايان رسد، و آخري براي او نيست تا سپري گردد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ستايش خداوندي را كه صفتي بر صفت ديگرش پيشي نگرفته، تا اول باشد، پيش از آن كه آخر باشد و ظاهر باشد، پيش از آن كه باطن باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
منّزه است خداوندي كه پوشيده نيست بر او سياهي تيره و تار بر روي ناهمواري هاي زمين و قُله هاي كوتاه و بلند كوه ها و نه غرّش رعد در كرانه آسمان و نه درخشش برق در لابلاي ابرها و نه وزش...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بر خداوند پوشيده نيست خيره نگريستن بندگان و تکرار لفظي به زبان آنان.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
علم خداوند ژرفاي پرده هاي غيب را شكافته است و به افكار و عقايد پنهان احاطه دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همه عالمان غير او متعلم اند.

تبلیغات