مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /مومن
آخرین احادیث - مومن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه نیکو عطائی است سخن حقى که بشنوى و به برادر مؤمن خویش برسانى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه نیکو سلاحى است صبر و دعا براى مؤمن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با ديگر مردمان به انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مؤمن چون موعظه شود اندرز پذيرد، و چون بيمش دهند بترسد، و چون پندش دهند پند گيرد، و چون (مبدأ و معاد و معارف ديگر را) به يادش آرند ياد آور شود، و چون ستمى به او رسد در گذرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مى خواهى صفاتى به تو بیاموزم که خداوند تو را به آنها منتفع سازد؟ دانش آموز که دانش دوست مؤمن است و بردبارى پشتیبان او و عقل رهبر و عمل قیم و مدارا پدر و ملایمت برادر اوست و صبر امیر...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که غمی از غم های دنیا را از مومنی بردارد , خدا غمی از غم های روز قیامت را از او بردارد و هر که بر تنگدستی آسان گیرد خدا در دنیا و آخرت بر او آسان گیرد , و هر که راز پوش مسلمانی شود...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نیت مؤمن از عمل وى شایسته تر است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سپاسگزارى مؤمن در كردارش آشكار مى شود، [امّا] سپاسگزارى منافق از زبانش فراتر نمى رود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مؤمن زود خشنود و دير ناراحت مى شود و منافق زود ناراحت و دير خشنود مى گردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین چیزى که به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترین چیزى که به انسان داده شده دلى بد در چهره اى زیباست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس كارى او را اندوهگين و به خود مشغول كند و او با اخلاص براى خدا بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد و با قلبش به سوى او رو كند، يكى از اين دو براى او خواهد بود: يا در دنيا به حاجتش مى...

خداوند عزّوجلّ فرمود:
هر‌كه بنده‌ي مؤمن مرا بيازارد، بايد با من اعلام جنگ كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان مدد و یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بدرستی که مؤمن در دنیا به اندازه ی دینداریش، مبتلا می شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه اگر مؤمن از آنها مطلع شود، باعث طول عمر و دوام بهره مندى او از نعمت ها مى شود: طول دادن ركوع و سجده، زياد نشستن بر سر سفره اى كه در آن ديگران را اطعام مى كند و خوش رفتارى...

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
امامت، زمام دین، رشته ی کار مسلمانان، صلاح و آبادانی دنیا و سرافرازی مؤمنان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مؤمن هر خوئى تواند داشت مگر خیانت و دروغ گوئى.

امام رضاعلیه السّلام فرمودند:
کسی که گره ازکارمؤمنی بگشاید و شادش کند، خداوند هم درروز قیامت، کاربسته‌ او را می‌گشاید.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چیز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .

تبلیغات