مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /قضا و قدر
آخرین احادیث - قضا و قدر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضاى حتمى را برمى گرداند و درد و بيمارى ها را چيزى جز دعا و صدقه از بين نمى برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداى والا تقدیر خلایق را پنجاه هزار سال پیش از آن که آسمانها و زمین را بیافریند ثبت کرد و عرش وى بر آب بود.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
دعا بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند نیکى ها و بدیها و چیزهائى را که میان آنهاست رقم زد هر کس انجام نیکى را در دل گیرد و انجام ندهد خداوند براى او یک نیکى کامل رقم زند و اگر در دل گیرد و انجام دهد خداوند ده نیکى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداى عز و جل مرگ و روزى و آرامگاه و بدبختى و نیکبختى هر بنده اى را از پیش معین کرده است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدانيد كه آنچه خداوند براى انسان مقدّر كرده است، بى كم و كاست به او مى رسد، هر چند در چاره انديشى و پيدا كردن راه هاى كسب روزى ناتوان باشد و نيز بيش از آنچه خداوند برايش مقدّر كرده...

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد دعا کردن ؛ چرا که دعا برای خدا و درخواست از خدا بلا را برگرداند [حتی] در حالی که تقدیر و قضا شده باشد و جز امضای آن باقی نمانده بشد. پس هرگاه از خداوند عزوجل دعا و درخواست...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
قضا جز به دعا دفع نشود و چیزى جز نیکوکارى عمر را افزون نکند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چهار چیز آدمیزاد: صورت و سیرت و روزى و مرگ وى از پیش معین است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از بلا و بدبختى و قضاى بد و سرزنش دشمنان به خدا پناه ببرید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چیز است که در هر که باشد از نیکان است، رضا به قضا و صرف نظر از محرمات خدا و خشمگین شدن در راه خدا.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على، بدترين مردم كسانى هستند كه خداوند را در قضا و قدرش (به بى عدالتى) متهم كنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در تمام قضاهاي خداوند، براي مؤمن خير است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند مقدرات عالم را پيش از آنكه آسمان و زمين را خلق كند، تقدير كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ يک از شما تا ايمان به مقدرات نداشته باشيد، مؤمن نخواهيد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند، تكذيب كنندگان قَدَر الهي را لعنت كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همه چيز به حكم قضا و قدر الهي است و تمام كارها بين اين دو جريان دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امير مؤمنان عليه السّلام (هنگامي که از ايشان، از قدر پرسيدند)، فرمودند: قَدَر راهي است تاريك، آن را نپيماييد، دريايي است ژرف و عميق، در آن وارد نشويد، رازي است خدايي، در آن خود را...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امور بر اساس قضاي الهي جريان دارد، نه بر اساس خواست مردم.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امير مؤمنان عليه السّلام در وصف اولياء و دوستان خدا فرمودند: اگر بر آنها مصيبتي وارد شود، به سوي تو پناه مي برند، زيرا مي دانند كه زمام كارها به دست تو است و از قضاي تو سرچشمه مي گيرد....

تبلیغات