مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اخلاقی /فضایل اخلاقی
آخرین احادیث - فضایل اخلاقی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین بندگان خدا آنها هستند که به وعده وفا کنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نزدیک بود که شخص بردبار پیامبر شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه نیکو سلاحى است صبر و دعا براى مؤمن.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس به زیر دستان خود رحم نکند، خداوند بهشت را بر او حرام کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش صله رحم، سريع ترين پاداش كار خيري است كه به انسان مي رسد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رستگار شد آن كه جامه وفادارى پوشيد و زره امانتدارى بر تن كرد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
زکات دانش، آموختن به بندگان خداست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
قویترین مردم کسی است که با بردباری بر خشم خود چیره شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین شما کسانی هستند که اخلاقشان بهتر است و با مردم سازگارند و کسان را با یکدیگر سازگاری دهند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
توبه زيباست، ولى از جوان زيباتر .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همين فضيلتْ آدمى را بس كه خود را ناقص شمارد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر آسمان ها و زمين، راه را بر بنده اى ببندند و او تقواى الهى پيشه كند، خداوند حتما راه گشايشى براى او فراهم خواهد كرد و از جايى كه گمان ندارد روزى اش خواهد داد.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كه انصاف ورزد ، با او انصاف ورزند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر گاه خداوند بنده اى را دوست دارد او را به آرامش و بردبارى بيارايد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به وسيله حلم ، ياران زياد گردند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با زيادى عقل بردبارى و حلم فراوان گردد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زيبايى و جمال انسانى به حلم و بردبارى است.

تبلیغات