مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اخلاقی /رذایل اخلاقی
آخرین احادیث - رذایل اخلاقی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کس‌اند که در روز قیامت خدا به سوی آنها نمی‌نگرد و پاکشان نمی‌کند و عذابی دردناک دارند: پیر زناکار، فقیر متکبّر و شخصی که خدا را سرمایه خود کرده، چیزی نخرد مگر با قسم و چیزی نفروشد...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حرص نشانه فقر و نياز است (و حريص هر چه هم ثروت داشته باشد فقير است).

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آز ، انسان را به شرّ و بدى مى خواند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شخص حريص و آزمند به چيزى بسنده نكند (و پيوسته زياده طلب است).

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شخص آزمند ، برده مطامع (و چيزهايى كه مورد طمع و آز است) خواهد بود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حرص ، نشانه بدبختان است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آز ، سر آغاز طمع است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آزمند ، خود را به رنج افكنده در چيزى كه به او زيان رساند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خوبى را با زشتى جواب دادن ، عادت فرومايگان است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از كسى كه از بيم آسيب ديدن ، از غذا دورى مى گزيند ، چگونه از بيم كيفر دردناك ، از گناه نمى پرهيزد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد ویرانش کند و برکت از آن خانه ها رود : 1.خیانت، 2.دزدی، 3.شراب و 4.زنا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از بدترين زنان شما، زنى است كه در ميان خويشاوندان خود، خوار و در برابر شوهر خود سرسخت باشد، نازا و كينه توز بوده، از زشتى ها دورى نكند، در غياب شوهرش زينت خود را نمايش دهد ولى در حضور...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
منتهاى خيانت ، خيانت كردن به دوست صميمى و شكستن پيمان است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حرص ، خوارى و رنج است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حرص ، يقين انسان را (به خدا و روز جزا) تباه سازد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گاه باشد كه لجاجت ، آنچه را كه آدمى به آن نياز ندارد ، به بار آوَرد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خشم ایمان را تباه می کند همان گونه که سرکه عسل را.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حسد (چون آتشى است) كه حسنات (و اعمال نيك انسان) را مى خورد و مى سوزاند همان گونه كه آتش هيزم را مى خورد (و مى سوزاند.)

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بر هر بلند مرتبه اى حسد مى برند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر دردى درمان مى شود ، جز بد اخلاقى .

تبلیغات