مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /مصالح اجتماعی
آخرین احادیث - مصالح اجتماعی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با ديگر مردمان به انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رستگار شد آن كه جامه وفادارى پوشيد و زره امانتدارى بر تن كرد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم، به ادب (فرهنگ و تربیتِ) درست ، نیازمندترند، تا به طلا و نقره.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
براى ادب كردن خود ، همين بس كه دورى كنى از آنچه آن را از ديگران خوش نمى دارى .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كه انصاف ورزد ، با او انصاف ورزند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
يار ستمديده و دشمن ستمگر باش .

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه خود را پيشواى مردم قرار داده، بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش دهد و پيش از آن كه ديگران را با زبان، ادب بياموزد، باكردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب آموز خود...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنيّت، عدالت و آسايش.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسى است که در روى زمین بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش بفرمان باشید زیرا اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسلام است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر که خود رایی کند، نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند، در خردهایشان شریک گردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
میانه روى در خرج یک نیمه معیشت است و دوستى با مردم یک نیمه عقل است و خوب پرسیدن یک نیمه دانش است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى شما را دعوت کردند، بپذیرید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دوستى با مردم، نيمى از خرد است.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
هر كس يتيمى را سرپرستى كند تا آن كه بى نياز گردد، خداوند به سبب اين كار بهشت را بر او واجب سازد، همچنان كه آتش دوزخ را بر خورنده مال يتيم واجب ساخته است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با زنان در باره دخترانشان شور کنید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آیا دوست دارى دلت نرم شود و حاجت خود بیابى بر یتیم رحمت آور وى را بنواز و از غذاى خویش بدو بخوران تا دلت نرم شود و حاجت خود بیابى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى یکى از شما با برادر خود مشورت مى کند، وى باید رأى خود را صریح بگوید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند مدارا كردن را دوست دارد و بر آن يارى مى دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر مي توانيد هر روز را نوروز كنيد ؛ يعني در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

تبلیغات