مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /مفاسد اجتماعی
آخرین احادیث - مفاسد اجتماعی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از كسى كه به احسان فرا دستش اميد دارد ، چگونه فرودستش را محروم مى كند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چشم عاشق از ديدن عيب هاى معشوق ، كور است و گوش او از [شنيدن ]زشتىِ بدى هايش كر .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چگونه ديگرى را اصلاح مى كند، آن كه خود را اصلاح نكرده است؟!

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر چه بر خزانه داران رازها افزوده شود ، رازها بيشتر ضايع شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بدترین رأی آن است که مخالف شریعت باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از سخن چینى مردم پرهیز کنید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از اهمال و طول امل بپرهیزید که موجب هلاکت اقوام است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از زنا بپرهیزید که در آن چهار خصلت است رونق از چهره ببرد و روزى را ببرد و خدا را خشمگین کند و مایه عذاب جاودان شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شوخى زیاد، ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود.

امام علی‌ علیه السّلام فرمودند:
اگر تن دادن به شغل، مایه زحمت و رنج است، بیکاری نیز سبب نادرستی و فساد خواهد بود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
کبر و بزرگی نمودن(به منزله ی) مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می برد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با بُريدن از خويشان ، افزايشى [در عمر و مال] نيست .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داورى كردن درباره فرد امين ، با ظنّ و گمان ، عادلانه نيست .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس به جاهاى بد وارد شود ، بدنام مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه به دروغگويى شناخته شود ، سخن راستش نيز پذيرفته نمى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كه طالب هدايت از نااهل باشد ، گمراه مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كه با نادانان همنشينى مى كند ، آماده بگو مگو (سخن هاى بى پايه) باشد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس پريشانْ حالى اش را براى مردم آشكار كند ، خودش را عذاب داده است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس نادارى اش را آشكار كند ، ارزش خود را فرو كاسته است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همنشيني با هوسرانان باعث از ياد رفتن ايمان و حاضر شدن شيطان است.

تبلیغات