مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /اوصاف و اقسام مردم
آخرین احادیث - اوصاف و اقسام مردم

امام صادق علیه السلام فرمودند:
مردم، همانند دندانه هاى شانه با هم برابرند و انسان با برادرش پر تعداد (و پر توان) مى گردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم را از دوستانشان بشناسید، زیرا انسان با کسى رفاقت مى کند که او را مى پسندد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، داراى عيب و نقص اند، مگر كسى كه خداوند او را حفظ كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، به دولت مردان خود شبيه ترند تا به پدرانشان.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم در خوابند، چون بميرند بيدار مى شوند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مردم بر دو دسته اند: آن كه با مرگ آسوده شود و آن كه با مرگش ديگران آسوده شوند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم، هنگامى كه درستكار شوند، از عيب جويىِ يكديگر دست مى كِشند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم فرزند نيكى هاى خويش اند (بنگريد عملشان چيست نه پدرشان كيست).

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم، كارهاي خير مي كنند، ولي پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آدمي زاده به آنچه كه از آن منع مي شود، حريص است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برخي از مردم كليد خير و قفل شرند و برخي كليد شر و قفل خيرند، پس خوشا به سعادت كسي كه خداوند كليدهاي خير را در دست او قرار داده و بدا به حال كسي كه خداوند كليدهاي شر را به دست او سپرده...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ناتوانان را براي من بيابيد؛ زيرا شما به بركت ناتوانان خود روزي داده و ياري مي شويد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همانا خشنودي مردم را نتوان به دست آورد و جلو زبان هايشان را نتوان گرفت، چگونه در امان مانيد از چيزي (زبان مردم) كه پيامبران و فرستادگان و حجت هاي خدا عليهم السلام از آن در امان نماندند...؟...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم دو دسته اند: گرفتار و سلامت؛ پس به گرفتاران ترحم نماييد و خدا را بر سلامتي سپاس گوييد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عبادت كنندگان خداوند سه گروهند: گروهي او را براي پاداش عبادت مي كنند، كه طمعكارانه است و اينان حريصند. گروهي او را از ترس جهنم عبادت مي كنند كه اين عبادت بردگان و از روي ترس است. ولي...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم برادرند، اما آن كه برادري اش براي خدا نباشد، برادري وي، دشمني است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم در دنيا دو گونه كار مي كنند: يكي تنها براي دنيا كار مي كند، تا جايي كه كار دنيا او را از آخرت باز مي دارد. او با اين كه خودش بي نياز است، نگران فقر بازماندگان خود است و عمرش را...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم، فرزندان دنيايند و كسي براي دوست داشتن مادرش سرزنش نمي شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم از ترس ذلّت، به سوي ذلّت شتابانند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم تا زماني كه متفاوتند در خيرند، و هرگاه يكسان گردند هلاك مي شوند.

تبلیغات