مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /دوست و دوست یابی
آخرین احادیث - دوست و دوست یابی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه نیکو عطائی است سخن حقى که بشنوى و به برادر مؤمن خویش برسانى.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
منتهاى خيانت ، خيانت كردن به دوست صميمى و شكستن پيمان است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه مبناى دوستى اش در راه خدا نباشد از او پرهيز كن كه دوستى او پستى است و مصاحبت با او شوم است.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
سخني ـ كه ناراحت كننده باشد ـ پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر آن كه دوست داشته باشي كه همان سخن پشت سر خودت گفته شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خوبْ يارى رساندن به دوست ، در تنگنا آشكار مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر فردى ، به همانند خود گرايش دارد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم برادرند، اما آن که برادرى اش براى خدا نباشد، برادرى وى، دشمنى است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دوستى ميوه فروتنى است .

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
ستيزه‌جويي و جدال لفظي، دوستي ديرين را تباه مي‌سازد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
بهترين برادر تو كسي است كه خطاي تو نسبت به خود را فراموش كند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
اگر كسي براي تو دوستي و نظرش را به تمامه گذاشت (دوستانه تو را راهنمايي كرد) تو نيز با اطاعت، او را ياري نما.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین شما آن کس است که دیدار او خدا را به یاد شما آرد و سخنانش دانش شما را بیفزاید و رفتارش شما را به آخرت راغب سازد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس حقّى از حقوق برادر مسلمان خود را پايمان كند، خداوند بركت روزى را بر او حرام گرداند، مگر آن كه توبه (جبران) كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس به برادر دينى خود تهمت زند حرمتى ميان آن دو به جا نمى ماند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه مؤمن به برادر خود تهمت زند ايمان در قلب او آب شود همچنان كه نمك در آب حلّ مى شود .

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه خود را سبك مي‌شمارد، از شرّ او در امان نباش.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
بهترين برادر تو كسي است كه خطاي تو نسبت به خود را فراموش كند.

تبلیغات