مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /همسایه
آخرین احادیث - همسایه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر مى خواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند به سلامت برگردانيد و چون سخن گوييد راست گوييد و با همسايگان خود به نيكى رفتار نماييد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چهار چيز روزى را زياد مى كند: خوش اخلاقى، خوش رفتارى با همسايه، اذيت نكردن و كم كردن بى تابى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز زندگى را تيره مى كند: فرمانرواى ستمگر ، همسايه بد و زن بدزبان و وقيح .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همسایه خانه در خرید خانه همسایه مقدم است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
این که مرد باده زن زنا کند گناه آن کمتر است تا با زن همسایه خویش زنا کند و این که مرد از ده خانه دزدى کند براى وى آسان است تا از خانه همسایه خویش بدزدد.

امام رضاعلیه السّلام فرمودند:
از ما نیست کسی که همسایه اش از شر او در امان نباشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین رفیقان پیش خدا کسی است که براى رفیق خود بهتر باشد و بهترین همسایگان کسى است که براى همسایه خود بهتر باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آن که با زن همسایه خود زنا کند روز قیامت خدا به او ننگرد و او را پاک نکند و بدو گوید با جهنمیان بجهنم برو.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس به همسايگانش نيكى كند ، خادمانش زياد شوند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام همسایه بر انسان، همانند احترام مادرش می باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه های حسن همسایگی، جویا شدن از احوال همسایه است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از سه چیز به خدا پناه ببرید که کمر شکن است: همسایه بد که اگر خیرى ببیند مستور دارد و اگر بدى ببیند منتشر سازد و همسر بدى که اگر پیش وى باشى بد زبانى کند و اگر پیش وى نباشى به تو خیانت...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عزّت نيافت آن كه همسايه اش را خوار كرد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
خانه را شرافتى است. شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) و هم نشينان خوب است. و خانه را بركتى است، بركت خانه جايگاه خوب آن، وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با خویشان دوستى کنید و همسایه ایشان مشوید که همسایگى میان شما کینه ها پدید آرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید جست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پيش از خريد خانه، از همسايه ، و پيش از راهى شدن، از همراه پرس و جو كنيد

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق همسایه آن است که اگر مریض شد، عیادتش کنى و اگر مرد همراه جنازه اش بروى و اگر از تو قرض خواست بدهى و اگر حادثه خوشى بر او رخ داد بدو تهنیت گویى و اگر مصیبتى رخ داد تعزیتش گویى و بناى...

امام على علیه السّلام فرمودند:
زكاتِ رفاه، نيكى با همسايگان و صله رحم است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حرمت همسایه بر همسایه چون حرمت خون او است.

تبلیغات