مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /مهمانی و ضیافت
آخرین احادیث - مهمانی و ضیافت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس دوست دارد كه خدا و رسولش او را دوست داشته باشند، با ميهمان خود غذا بخورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ميهمان، روزى خود را مى آورد و گناهان اهل خانه را مى برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ كس نبايد بيش از توانش خود را براى ميهمان به زحمت اندازد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غذايى كه در خانه دارى برايش بياور و هرگاه او را دعوت كردى در پذيرايى از او خودت را به زحمت بينداز.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که اطعام مي کند، روزي به او سريعتر از سرعت فرو رفتن کارد در کوهان شتر، مي رسد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خير و برکت به خانه اي که در آن اطعام مي شود، سريعتر از سرعت فرو رفتن تيغ در کوهان شتر مي رسد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رسول خدا صلي الله عليه و آله (در اندرزي به ابوذر) فرمودند: کسي را که به خاطر خدا دوستش داري از غذاي خود بخوران و از غذاي کسي که تو را به خاطر خداي عزوجل دوست دارد، بخور.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رسول خدا صلي الله عليه و آله (در اندرزي به ابوذر) فرمودند: با کسي جز مؤمن، همنشيني مکن و کسي جز انسان پرهيزگار، غذاي تو را نخورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به حاضران و غايبان امت خود سفارش مي کنم که دعوت مسلمان را، گر چه از فاصله پنج ميل باشد بپذيرند، (هر ميل حدود سه فرسخ مي باشد) زيرا اين کار جزو دين است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از ادب به دور است که مردي به مهماني دعوت شود و نپذيرد يا بپذيرد و از غذاي آن نخورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر مؤمني مرا به خوردن (حتي) پاچه گوسفندي دعوت کند، مي پذيرم، که اين کار جزو دين است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند ابا دارد که من از توشه و غذاي مشرکان و منافقان، استفاده کنم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مرد (ميزبان) را همين گناه بس که غذايي را که پيش برادران خود مي گذارد، کم شمارد و ميهمانان را همين گناه بس که آن چه را برادرشان در برابرشان مي گذارد، کم شمارند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس غذاي خود را با ميهمانش بخورد، ميان او و پروردگار هيچ حجابي نباشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه يکي از شما (بدون فرزند) به ميهماني دعوت شد، فرزندش را هم به دنبال خود راه نيندازد که اگر چنين کند، کار حرامي کرده و با نافرماني وارد خانه ميزبان شده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ميهمان تا دو شب پذيرايي شود و از شب سوم جزو اهل خانه به شمار مي آيد و هر چه رسيد بخورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ميهماني يک روز و دو روز و سه روز است. بعد از آن، آن چه به او داده مي شود، صدقه است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وليمه دادن روز اول حق است و روز دوم احسان، از دو روز که گذشت خودنمايي و شهرت طلبي است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رسول خدا صلي الله عليه و آله (در سفارشي به علي عليه السلام ) فرمودند: اي علي! وليمه جز در پنج مورد نباشد: براي ازدواج، براي تولد فرزند، براي ختنه کردن، براي ساختن يا خريد خانه و براي...

تبلیغات