مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /مسافرت و آداب آن
آخرین احادیث - مسافرت و آداب آن

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
جوانمردي در مسافرت برگرفتن توشه زياد است و باکمال رغبت بخشيدن آن به همراهانت است و اينکه هر وقت از آنها جدا شدي امر آنها را پنهان داري و بسيار شوخي کني در آنچه کهخدا را به خشم نمي آورد....

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امّا مردانگي در سفر، عبارت است از: بخشش مال، کمي اختلاف (سازگاري) با همسفران، و زيادي ذكر خداي عزّوجلّ در هر پستي و بلندي و نشست و برخاستي (در هر يک از منازل سفر).

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به سفري كه در آن بيم خطر بر دين و نماز هست، نرويد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه در سفر سه نفر شد، بايد آنكه آگاه تر است، سرپرست باشد، اگر چه از نظر سن كوچكتر از ديگران باشد و آنكه سرپرستي ديگران را پذيرفت او رهبر و امير آنهاست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه كسي به سفري مي رود، با برادرانش وداع كند كه خداوند در دعاي آنها براي او بركت قرار مي دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه كسي از شما به سفر برود و سپس به خانه اش باز گردد، براي اهل خانه هديه اي بياورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
... زماني كه يکي از شما سفرش را تمام كرد زود به نزد اهلش برگردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مسافر مؤمني را كمك كند، خداوند از او هفتاد و سه گرفتاري رادفع مي كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بزرگ قوم، خادم آنها در سفر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه سه نفر همسفر باشند، بايد يكي را از ميانشان سرپرست خود نمايند.

در وصیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به امام علی علیه السّلام آمده است:
یا علی! تنها مسافرت نکن.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله وقتی مؤمنی را وداع می‌کردند، می‌فرمودند:
خدا تو را رحمت کند و به تقوایت بیافزاید و تو را به هر خیری برساند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شبانه سفر كنيد كه زمين به وسيله شب پوشيده مي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در روز پنج شنبه مسافرت می‌کردند و می‌فرمودند:
پنجشنبه روزی است که خدا و رسولش و ملائکه آن را دوست دارند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از كارهاي نيك اين است كه وقتي گروهي به مسافرت مي روند، خرج سفرشان را با خود بردارند كه اين كار موجب آرامش خاطر و خوش اخلاقي آنان خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شايسته است مسلمان، هنگام مسافرت برادرانش را مطلع گرداند و برادرانش نيز هنگام بازگشت، به استقبال او بروند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سفرت را با صدقه آغاز كن و هر گاه برايت مشكلي پيش آمد، آيةالكرسي را بخوان.

امام صادق عليه السّلام وقتي اراده سفر مي كردند، مي فرمودند:
خدايا راه را بر ما بگشا، و سفر ما را نيکو قرار بده، و سلامت و عافيت ما را زياد گردان.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سفر و تلاش براي برآوردن حاجات خود در صبح جمعه، به خاطر نماز جمعه مكروه است، امّا بعد از نماز جمعه جائز و پر بركت مي باشد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پدرم (امام باقر (علیه السّلام)) مي فرمودند: نگهداري و حفظ آذوقه (در طول سفر) موجب قدرت و توانايي مسافر مي شود.

تبلیغات