مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /طبیعت و محیط زیست
آخرین احادیث - طبیعت و محیط زیست

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر سر شما عذاب فرو مى ريزد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كشت كنيد و درخت بنشانيد، به خدا قسم، آدميان كارى برتر و پاك تر از اين نكرده اند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعايت كنيد؛ زيرا حتى از اماكن و حيوانات از شما سؤال خواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که درختى بنشاند خدا به اندازه میوه اى که از آن درخت برون مى شود پاداش براى وى ثبت کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نگاه كردن به سه چيز عبادت است: به صورت پدر و مادر، به قرآن و به دريا.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نخل را نسوزانيد و آن را در آب غرق نكنيد. درخت بارور را قطع نكنيد و زراعت را به آتش نكشيد؛ زيرا شما نمي دانيد، شايد در آينده به آن نيازمند شويد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس چيز آزار دهنده اي را از راه مسلمانان بردارد، خداوند پاداش قرائت چهارصد آيه را كه براي هر آيه ده حسنه است، در نامه اعمال او مي نويسد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس درختي بكارد و در نگهداري آن بكوشد تا ميوه دهد، در برابر هرچه از آن ميوه به دست آيد، پاداشي نزد خدا خواهد داشت.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر مسلماني درختي بنشاند يا كِشته اي بكارد و انسان يا پرنده يا چارپايي از آن بخورد، براي او صدقه محسوب مي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر قيامت فرا رسد و در دست يكي از شما نهالي باشد، چنانچه بتواند قبل از بر خواستن آن را بكارد، بايد آن را بكارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزي را از آنچه در زمين پنهان است، بجوييد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كشاورزان گنج هاي مردمان اند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در ميان كارها، كاري محبوب تر از كشاورزي، در نزد خداي متعال نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بزرگ ترين كيميا، كشاورزي است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام سجّاد عليه السلام هرگاه در ميان راه به كلوخي بر مي خورد، از مركب پياده مي شد و با دستش آن را از راه دور مي كرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آب مورد نياز مردم را آلوده نكن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شادابي در ده چيز است: پياده روي، (اسب) سواري، آب تني (شنا) و نگاه كردن به سبزه ... .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نگاه كردن به سبزه، موجب شادابي است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زندگي جز با سه چيز خوش نمي شود: هواي پاك، آب فراوان گوارا و زمين نرم و سست (آماده زراعت).

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خاكروبه را پشت در منزل نريزيد؛ زيرا جايگاه شياطين است.

تبلیغات