مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /حوادث و بلایا
آخرین احادیث - حوادث و بلایا

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در فراز و نشیبهای روزگار، گوهر مردان شناخته می شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند هيچ بلايي (امتحاني) را براي بندگانش، همانند گرفتاري (و امتحان) ثروتمند شدن قرار نداده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خداوند بنده اي را دوست داشته باشد او را به بلايي بزرگ گرفتار مي کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند به حضرت داود عليه السلام خطاب كرد: اي داود! به بندگانم بگو، اي بندگان من اگر راضي به قضا و شاكر بر نعمتها و صابر در برابر بلاهايم نيستيد، بدنبال پروردگاري غير از من برويد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زماني بر من و انبياء پيشين و همچنين مؤمنان نگذشت، مگر اينكه ما را آزار رسانده اند و مؤمن اگر در قله كوه هم باشد آزار مي بيند، براي اينكه مستحق پاداش خداوند شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه امّت من پانزده كار را مرتكب شوند گرفتار بلا ميگردند: امانت را غنيمت بدانند و زكات دادن را زيان شمارند، به خاطر رضايت همسر از مادر نافرماني كنند، با دوست خوش رفتار و با پدر بد...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خدا بر امتي غضب كند و عذاب بر آنها نفرستد، آنها را به چند بلا مبتلا مي كند: ارزاني را از آنها گرفته و عمرهايشان را كوتاه و بازارگانانشان را بي سود، درختهايشان را بيثمر، نهرها...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند مي فرمايد: اي دنيا، با انواع بلا و گرفتاري بر بنده مؤمن گردش كن، و از نظر معيشت بر او سخت گير، تا اينكه بار اقامت به سوي ما بسته و قصد ماندن در دنيا را نكند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه سخت گرفتار بلا شده است، از كسي كه از بلا در امان نيست (هنوز بلا به او نرسيده)، نيازش به دعا بيشتر نمي باشد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مؤمن به هر گرفتاري و بلا مبتلا مي گردد به بهر نوع مرگ مي ميرد، اما دست به خودكشي نمي زند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پايان هر بلا، گشايش است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
موجهاي بلا را با دعا از خود دور كنيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر خداوند به شما عافيت و سلامتي داد قدرشناس باشيد و اگر به بلاء و گرفتاري مبتلا كرد صبور باشيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بلا براي ظالم ادب، براي مؤمن آزمايش، براي پيامبران مقام و براي اولياء كرامت و بزرگواري است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند مؤمن را از فتنه ها و حوادث دنيا در امان قرار نداد، ولي از گمراهي در دنيا و بدبختي در آخرت نجات بخشيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
گرفتارترين مردم پيامبران و سپس آنهايي هستند كه از حيث فضيلت بعد از آنان قرار دارند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اجر و ثواب بزرگ همراه با بلاي بزرگ است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند در دنيا، دوستان خود را هدف دشمن قرار مي دهد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
براي خداوند در زمين بنده هايي است كه بنده هاي خالص اويند، اما هيچ نعمتي از آسمان فرود نمي آيد مگر اينكه آنها را از آن منصرف نموده و بدست ديگران اندازد و هيچ بلائي فرود نيايد، مگر اين...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، او را در گرداب بلا فرو مي برد.

تبلیغات