مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /فرزندان
آخرین احادیث - فرزندان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید)

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به كودكان خود نماز بياموزيد و چون به سنّ بلوغ رسيدند ، آنان را براى نماز بازخواست كنيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كودكان را به خاطر پنج چيز دوست مى دارم : اول آن كه بسيار مى گِريند، دوم آن كه با خاك بازى مى كنند، سوم آن كه دعوا كردن آنان همراه با كينه نيست؛ چهارم آن كه چيزى براى فردا ذخيره نمى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق پسر بر پدر آن ست که نام او را نیک کند و همین که به بلوغ رسید زنش دهد و خط نوشتن بدو بیاموزد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
در خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبدالله و یا از میان زنان، فاطمه باشد، فقر [و تنگدستی] وارد نمی شود .»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق برادر بزرگ بر برادرهاى کوچک مانند حق پدر بر فرزند است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق پسر بر پدر آن است که نوشتن و شنا کردن و تیر انداختن به او بیاموزد و جز غذاى خوب بدو نخوراند و همین که بالغ شد به او زن بدهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برادر بزرگ به منزله پدر است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
وقتى فرزندانتان به سن نه سالگى رسيد، پس وقتى كه نه سالش تمام شد وضو را به او ياد بدهيد و اگر كوتاهى كرد او را ادب كنيد و او را امر به نماز كنيد و اگر كوتاهى كرد او را ادب كنيد. پس وقتى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر درختى میوه اى دارد و میوه دل فرزند است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشستن مرد نزد زن و فرزندش ، نزد خداوند متعال محبوبتر است از اعتكاف در اين مسجد من .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
فرزند سه حقّ بر گردن پدرش دارد: انتخاب مادرى خوب براى او ، نامگذارى خوب او و كوشش در تربيت او .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزند هفت سال سرور است ، هفت سال خدمتكار و هفت سال وزير و دستيار . اگر تا بيست و يك سالگى از كمكى كه به او كرده اى راضى بودى (و تربيتت نتيجه داد) كه خوب ، وگرنه به شانه او بزن (و ديگر...

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله كسى را ديدند كه دو فرزند داشت . يكى را بوسيد و ديگرى را رها كرد . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمودند : چرا ميان آنان يكسان عمل نكردى؟ .

امام على عليه السّلام فرمودند:
فرزندان خود را به آموختن دانش واداريد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از خوشبختى مرد ، داشتن فرزند شايسته است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، با بركت و دوست داشتنى اند و پسران، مژده آورند. دختران باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فـرزندان مـا جگر گوشه هاى مـا هـستند، خردسالانشان فرمانروايان ما هستند و بزرگترهايشان دشمنان ما، اگر زنده باشند بلاى جان ما هستند و اگر بميرند، باعث غم و اندوه ما مى شوند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزند شايسته ، دسته گلى خوشبوست از جانب خداوند كه ميان بندگانش قسمت مى كند .

امام على عليه السّلام فرمودند:
مـن از پروردگار خود نه فرزندانى زيبارو خواستم و نه فرزندى خوش قد و قامت ، بلكه از پروردگارم فرزندانى خواستم كه فرمانبردار خدا باشند و از او بترسند ، تا وقتى به او نگاه كنم و ببينم از...

تبلیغات