مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /والدین
آخرین احادیث - والدین

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداى والا، از همه گناهان هر چه را خواهد تا روز رستاخیز مؤخر دارد مگر نارضایى پدر و مادر که خدا سزاى آن را در زندگى دنیا پیش از مرگ دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه گناه است که با وجود آن هیچ کار نیکى سودمند نیست شریک قرار دادن براى خدا و ناخشنودى پدر و مادر و فرار از جنگ.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
نارضايتي پدر و مادر، باعث ضعف و ذلت آدمي مي‌شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس نيكى به پدر و مادر و صله رحم را برايم ضمانت كند، من نيز زيادى ثروت، طول عمر و محبّت او را در دل خويشاوندان ضمانت مى نمايم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که روز آغازد و در کار پدر و مادر خویش مطیع خدا باشد، دو در از بهشت بر او گشوده باشد و اگر یکى باشد یکى.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از جمله عقوق (نافرمانى و آزار پدر و مادر) ضايع كردن و تباه ساختن حقوق آنهاست.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
بر تو باد که از پدر فرمانبرداری کنی ، به او نیکی کنی ، دربرابرش فروتنی و کرنش و بزرگداشت و احترام داشته باشی و صدایت را در حضور او پایین بیاوری.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
نیکی به پدر ومادر واجب است ، هرچند مشرک باشند ، ولی درراه معصیتِ آفریدگار، اطاعت از آن دوجایز نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که نگاه خشمگین سوى پدر خویش افکند از فضیلت نیکى با وى بى نصیب است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که میان آنها و جهنم حجابى نیست: منت گذار و عاق پدر و مادر و شراب خوار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند نهى کرده که به پدران خود قسم بخورید.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نافرمانى والدين از گناهان كبيره است ؛ زيرا خداوند متعال فرزند نافرمان را عصيانگر و بدبخت قرار داده است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كه به پدر و مادر خود ، گرچه به وى ستم كرده باشند ، با نگاه دشمنانه بنگرد ، خداوند نمازش را نمى پذيرد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نگريستن به دانشمند عبادت است ، نگريستن به پيشواى دادگر عبادت است ، نگاهِ دلسوزانه و مهرآميز به پدر و مادر عبادت است و نگريستن به برادرى كه براى خداوند عز و جل دوستش دارى عبادت است ....

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر دوست دارى خداوند بر عمرت بيفزايد ، پدر و مادرت را خوشحال كن .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه به پدر و مادرش نيكى كند ، خداوند عمرش را زياد كرده است ، خوشا به حالش .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خداوند عز و جل ... به سپاسگزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است . پس هر كه از پدر و مادرش سپاسگزارى نكند ، از خداوند سپاسگزارى نكرده است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در پاسخ به سؤال از نیکى کردن به پدر و مادر بعد از فوت آنها فرمودند:
آرى، دعا کردن براى آنها آمرزش خواستن برایشان و اجرا کردن وصیت هایشان بعد از مرگ آنها و صله رحم کردن با خویشان آنها، و احترام گذاشتن به دوستان آنهاست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شوهرت را اطاعت كن تا خير دنيا و آخرت تو را كفايت كند و به پدر و مادرت نيكى كن تا خير خانه ات زياد شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کار است که هر کس بکند خطا کار است: هر کس پرچمى جز در راه حق برافرازد، یا با پدر و مادر بدى کند، یا با ستمگرى راه سپرد تا او را یارى کند.

تبلیغات