مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /ازدواج
آخرین احادیث - ازدواج

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد ، شیطان وی بانگ برآورد ، وای بر او ، دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعایت آداب همسرداری)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که یارى آنها بر خدا لازم است: آن که در راه خدا جهاد کند و بنده اى که براى آزادى خود قرارداد بسته و می خواهد قیمت آن را بپردازد و کسى که به منظور عفت زن می گیرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که زن گیرد به این منظور که از محرمات بر کنار ماند، بر خدا لازم است که او را یارى کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس زني را به جهت ثروتش ازدواج كند خداوند او را به همان واگذار مي نمايد، و هر كه با زني به جهت زيبائي و جمالش ازدواج كند خوشي نخواهد ديد، و كسي كه با زني به جهت دين و ايمانش تزويج...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از سبزه مزبله بپرهیزید گفتند سبزه مزبله چیست؟ گفت زن زیبا در خانواده بد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است که او را نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب کند و هنگام بلوغ به او زن بدهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ازدواج را آشكار برگزار كنيد و خواستگارى را پنهان.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه كسى به خواستگارى نزد شما آمد و ديندارى و امانتدارى او را پسنديديد ، به او زن دهيد ؛ كه اگر چنين نكنيد ، در روى زمين تبهكارى و فساد بسيار پديد خواهد آمد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اهل و عيال اختيار كنيد؛ زيرا كه اين كار روزى شما را بيشتر مى كند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بى همسران خود را همسر دهيد ؛ زيرا با اين كار خداوند اخلاق آنان را نيكو مى گرداند و روزيهايشان را زياد مى كند و بر جوانمرديهاى آنان مى افزايد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همسردار خفته، نزد خدا فضيلت دارد بر بى همسرِ روزه گيرِ شب زنده دار .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ جوانى نيست كه در دوره جوانى خود ازدواج كند ، مگر آن كه شيطان او فرياد برآورد كه: «واى بر او ، واى براو ! دو سوم دينش را از (گزند) من حفظ كرد» . بنابراين ، انسان بايد براى حفظ يك...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ازدواج سنّت من است ؛ پس هر كه از سنّت من روى گرداند از (امّت) من نيست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه دوست دارد كه پاك و پاكيزه خدا را ديدار كند، با داشتن همسر به ديدارش رود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زن بگیرید که من به کثرت شما بر ملل دیگر افتخار مى کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش مگیرید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نبايد حُسن صورت زن را بر حُسن ديندارى او برگزيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه با زنى به خاطر زيبايى اش ازدواج كند ، دلخواه خود را در او نبيند و هر كه با زنى به خاطر مال و ثروتش ازدواج كند خداوند او را به همان مال و ثروت واگذارد ، پس بر شما باد به (ازدواج...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چیز است که جدى آن جدیست و شوخى آن نیز جدى است: نکاح و طلاق و رجوع.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چیز است که شوخى در آن روا نیست: طلاق و نکاح و آزاد کردن بنده.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به اشخاص هم شأن زن بدهید و از اشخاص هم شأن زن بگیرند و محل نطفه هاى خود را به دقت انتخاب کنید.

تبلیغات