مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /همسران
آخرین احادیث - همسران

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین شما کسانى هستند که براى زنان خود بهتر باشند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حقّ زن به شوهرش اين است كه شكمش را سير كند و بدنش را بپوشاند و براى او هيچگاه روى درهم نكشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه به طرف دهان همسرش لقمه اى بالا برد پاداش برد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشستن مرد نزد زن و فرزندش ، نزد خداوند متعال محبوبتر است از اعتكاف در اين مسجد من .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه مرد به زن خود آب بنوشاند ، پاداش برد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه زنش وى را بيازارد ، خداوند ، نماز آن زن را قبول نكند و كار نيكش را نپذيرد تا زمانى كه به شوهرش كمك كند و او را خشنود سازد ، هر چند آن زن همه عمرش روزه بگيرد ، مرد نيز اگر زن خودرا...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر مردى كه به خاطر خدا و به اميد پاداش او در برابر بداخلاقى همسرش صبر كند و آن را به حساب خدا گذارد ، خداوند متعال براى هر روز و شبى كه شكيبايى مى ورزد همان ثوابى را به او دهد كه به...

امام على عليه السّلام فرمودند:
خوشترين و آسوده ترين زندگى راكسى دارد كه خداوند سبحان او را قناعت ببخشد و همسرى پاك و شايسته عطايش فرمايد .

امام على عليه السّلام فرمودند:
به زن ، كارى را كه از حدّ و توان او فراتر است ، مسپار ؛ زيرا زن گُل است نه كارگزار و در گراميداشت او پا از حدّ فراتر مگذار و كارى مكن كه (نزد تو) به شفاعت كردن از كسى طمع كند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از اخلاق پيامبران عليهم السلام ، زن دوستى است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مـؤمن ، بـعد از تـقواى خداوند عز و جل ، بهره اى بهتر از زن شايسته نبرده است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر چه ايمان بنده بيشتر شود، زن دوستى او فزونتر مى شود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین شما کسى است که براى زنان خود بهتر باشد و من بهترین شما براى زن خود هستم.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
همبسترى در حال حيض باعث جذام فرزند مى شود. همبسترى اى كه در پى آن دفع مَنى و ادرار نباشد باعث سنگ كليه و مثانه مى شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر گاه فردي از شما زني را ديد و به شگفت آمد به نزد همسرش رود، زيرا نظير آنچه ديده است در همسر خود او نيز هست، پس شيطان را به دل خود راه ندهد و چشم خود را از آن زن برگرداند؛ و اگر همسر...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه همسر خود را بيازارد، نماز و اعمال نيك او مورد پذيرش الهى قرار نمى گيرد، مگر آن كه به كمك او بپردازد و رضايتش را جلب كند، گرچه همشه روزه دار باشد والبته شوهر نيز داراى همين نوع...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق فرزند بر پدر اين است كه مادر او را گرامى بدارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از سه چیز به خدا پناه ببرید که کمر شکن است: همسایه بد که اگر خیرى ببیند مستور دارد و اگر بدى ببیند منتشر سازد و همسر بدى که اگر پیش وى باشى بد زبانى کند و اگر پیش وى نباشى به تو خیانت...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدمتى که به زن خود می کنى، صدقه است.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
حق زن اين است كه بدانى خداوند عزوجل او را مايه آرامش و انس تو قرار داده و اين نعمتى از جانب اوست، پس احترامش كن و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجب تر است اما اين حق اوست كه...

تبلیغات