مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /صله رحم
آخرین احادیث - صله رحم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش صله رحم، سريع ترين پاداش كار خيري است كه به انسان مي رسد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه با خويشاوندان خود قطع رابطه كند، به خدا ايمان نياورده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همانا صله رحم از واجبات دين اسلام است و خداوند سبحان نسبت به اكرام ارحام و خويشان امر فرموده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همانا خداوند متعال به كسي كه صله رحم نمايد، توجه و عنايت مي كند و كسي كه با خويشاوندان خود قطع رابطه كند، خداوند توجه خويش را از او سلب مي نمايد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام علي عليه السلام فرمودند: صله رحم، از برترين جوانمردي ها است.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
دو گام نزد خداوند، محبوب ترين گام هاست؛ گامي در راه خدا براي تحقق لشكر اسلام (براي جهاد) برداشته شود و گامي به سوي خويشاوندي كه با انسان قطع رابطه كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش صدقه در راه خدا، ده برابر است و قرض دادن، هیجده برابر و پاداش صله و پیوند با خویشاوندان، بیست و چهار برابر و پیوند با برادران دینی، بیست برابر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه با جان و مالش در پي صله رحم بر آيد، خداوند متعال اجر صد شهيد را به او عطا مي كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سفارش مي كنم حاضران و غائبان از امتم را و كساني را كه در پشت پدران و در رحم مادران خويش هستد تا روز قيامت، كه صله رحم نمايند گر چه به فاصله يك سال راه باشد؛ زيرا صله رحم جزو دين است....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس براي من، انجام دادن يك كار را تضمين كند، من چهار چيز را براي او تضمين مي كنم: صله رحم كند تا خداوند او را دوست بدارد و روزيش را وسيع نمايد، عمرش را زياد و او را در بهشت جاي دهد....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
منفورترین اعمال نزد خداوند، عبارت‌اند از: شرک به خدا، سپس قطع رحم و سپس امر به منکر و نهی از معروف.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي كه با خويشاوندان (رَحمي) خود، قطع رابطه كند، داخل بهشت نخواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زماني كه در جامعه اي علم گسترش يابد و به آن عمل نشود و زبان ها با هم موافق و دل ها با هم مخالف باشند و مردم با خويشاوندان (رحمي) خود قطع رابطه كنند، آن هنگام خشم و غضب الهي چنين آنان...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رحمت (خدا) بر قومي كه در ميان آنان قطع رحم كننده باشد، نازل نمي شود.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
از همنشيني با كسي كه رابطة خود را با خويشاوندان (رحمي) خود قطع مي كند، بپرهيز! زيرا من در سه جاي قرآن كريم او را مود لعن و نفرين يافتم.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از حالقه بپرهيزيد كه مردان را به كام مرگ فرو مي برد. (راوي گويد:) عرض كردم: حالقه چيست؟ فرمودند: قطع رحم.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
سه خصلت است كه هر كه آنها را دارد نمي ميرد، مگر اين كه كيفرشان را در همين دنيا مي بيند: ستم، قطع رحم و قسم دروغ، (در اين ميان) پاداش صلة رحم زودتر از ثواب اعمال ديگر به انسان مي رسد....

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به خدا پناه مي بريم از گناهاني كه نابودي را سرعت مي بخشد، مرگ ها را نزديك و شهرها را از ساكنانش خالي مي سازد و آن گناهان، قطع رحم، آزردن پدر و مادر و ترك احسان و نيكي است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
رسيدگي و پيوند با خويشاوندان، حساب روز قيامت را آسان كرده و از مرگ هاي بد جلوگيري مي كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسي كه دوست دارد خداي متعال سختي هاي مرگ را بر او آسان سازد، نسبت به خويشان (و نزديكان) و پدر و مادرش نيكوكار باشد؛ اگر چنين بود، خداي متعال سختي هاي مرگ را بر او آسان مي كند و فقر...

تبلیغات