مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /وصیت و ارث
آخرین احادیث - وصیت و ارث

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
هر كس وصيت ميت را در كار حج بر عهده بگيرد، نبايد در آن كوتاهى كند، زيرا عقوبت آن سخت و پشيمانى اش طولانى است. از وصيت ميت جز بدبخت كوتاهى نكند و به آن جز خوشبخت عمل ننمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر هيچ مسلمانى سزاوار نيست كه شبى را سپرى كند ، مگر اين كه وصيّتش زير سرش باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
محروم (از رحمت خدا) كسى است كه از وصيّت كردن محروم شود .

امام على عليه السّلام فرمودند:
ستم و حقّ كشى در وصيّت، از گناهان كبيره است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ميراثى ماندگارتر و سودمندتر از ادب نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وصيت کردن، وظيفه هر مسلماني است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند راضي نشد که کار تعيين ارث را به فرشته اي مقرب يا پيامبري مرسل واگذارد، بلکه موضوع تقسيم ما ترک را شخصاً به عهده گرفت و حق هر حقداري را به او داد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ميراثي براي قاتل نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس در هنگام فوت خود، وصيت را نيكو نشمارد (اهميت ندهد) ، اين کار نقصي در عقل و جوانمردي اوست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ضرر زدن به (وارث) در وصيت از گناهان کبيره است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس با وصيتي بميرد بر راه و سنتي (از سنن پيامبر) مرده، بر پرهيزگاري و شهادتي مرده و آمرزيده مرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداي متعال يک سوم اموال شما را در هنگام وفاتتان به شما صدقه داده است تا بدين وسيله بر اعمال شما بيفزايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زنازاده نه ارث مي برد و نه کسي از او ارث مي برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مسلماني که مالي دارد و مي خواهد در آن وصيت کند، حق ندارد دو شب را سپري کند مگر اين که وصيتش نوشته شده نزد او باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکس ديگري را بکشد، ارث نمي برد. اگر چه مقتول وارثي جز قاتل نداشته باشد و اگرچه (مقتول) فرزند او يا پدرش باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: هر کس وصيت کند و (در وصيت خود) ستم نکند و به (وارث) زيان وارد نياورد، مانند کسي است که آن (مال مورد وصيت) را در زمان حيات خود صدقه داده باشد....

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نظر من تفاوتي ندارد که در وصيت، فرزندانم را متضرر کنم يا آن مال را از آنان بدزدم.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اي پسر آدم، وصي خودت در مال و دارايي خويش باش و با آن چنان کن که ترجيح مي دهي پس از تو با آن چنان شود.

امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سؤال که چرا سهم الارث مرد دو برابر زن است، فرمودند:
چون بر زن نه جهادی واجب است، نه نفقه ای و نه پرداخت دیه ای (در مورد عاقله)، بلکه این ها بر عهده مردها گذاشته شده است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مسلمان مانع کافر (از ارث) مي شود، ولي از او ارث مي برد و کافر نه مانع مؤمن مي شود و نه از او ارث مي برد.

تبلیغات