مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/علم و دانش /علما و دانشمندان
آخرین احادیث - علما و دانشمندان

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دوست ندارم جوانانِ شما را جز در دو حالت ببينم : دانشمند يا دانش اندوز . اگر جوانى چنين نكند ، كوتاهى كرده و اگر كوتاهى كرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه كرده است و اگر گناه كند...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه پشت سر عالم نماز به جا آورد، مانند كسى است كه پشت سر پيامبر خدا نماز خوانده است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که هر که تحقیرشان کند منافق است آن که مویش در اسلام سپید شده باشد و دانشمند و پیشواى دادگستر.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فتنه مى آيد و بندگان را تارومار مى كند ، مگر عالم كه به علم خويش از آن مى رهد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت من بر پست ترین شماست، خداى عز و جل و فرشتگان او و اهل آسمانها و زمین ها حتى مورچه در سوراخ و حتى ماهى کسى را که نیکى به مردم آموزد، دعا می کنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت ماه دو هفته بر سایر ستارگان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فضیلت عالم بر عابد هفتاد درجه است که فاصله هر دو درجه چون فاصله زمین و آسمان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تحمل یک فقیه براى شیطان از هزار عابد سخت تر است.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
علماي پيروان ما كه به دوستداران و پيروان ناتوان ما رسيدگي كنند، روز قيامت در حالي وارد مي شوند كه از تاج‌هاي آنها نور‌افشاني مي‌شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین امت من دانشمندانند و بهترین دانشمندان امت من بردبارانند.

امام صادق عليه السلام فرمودند:
مردم به سه دسته شوند : دانشمند و دانشجو و خاشاك روى آب ، ما دانشمندانيم و شيعيان ما دانشجويان و مردم ديگر خاشاك روى آب.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عالمان، وارثان پيامبران اند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خداوند زمين را بدون عالم نگذاشته است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زمانى بر امّت من خواهد آمد كه مردم از علماء گريزان شوند، همان طورى كه گوسفند از گرگ گريزان است، خداوند چنين جامعه‌اى را به سه نوع عذاب مبتلا مى‌گرداند: 1 ـ بركت و رحمت خود را از اموال...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم هر شهرى به سه چيز نيازمندند كه در امور دنيا و آخرت خود به آنها رجوع كنند و اگر آن سه را نداشته باشند گرفتار سرگردانى مى شوند: دين شناسِ داناىِ پرهيزكار، حاكم نيكوكارى كه مردم از...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر سه کس رحم کنید، عزیزى که خوار شده و ثروتمندى که فقیر گشته و دانشمندى که میان جاهلان گمنام مانده.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
طمع سنگ لغزانى است که پاى دانشمندان بر آن استوار نمی ماند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس با علما معاشرت کند، مورد احترام قرار گيرد و هر کس با فرومايگان معاشرت نمايد تحقير شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همه عالمان غير او متعلم اند.

تبلیغات