مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/علم و دانش /جدل و مراء
آخرین احادیث - جدل و مراء

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مراء بيماري پستي است و براي آدمي خصلتي بدتر از آن نيست و آن از اخلاق شيطان و پيروان او است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به جدل نخواهد پرداخت مگر کسي که نسبت به خود و ديگران جاهل باشد و (اهل جدل) از درک حقايق ديني محروم خواهد ماند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هفت نفر، اعمال خود را خراب مي کنند، (هفتمين نفر)، کسي است که با برادر ديني خود جدل خصمانه مي کند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
جهل در سه چيز است: (يكي از آنها) شدت مراء است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسي که انجام چهار چيز را برايم ضمانت کند، من نيز چهار خانه در بهشت براي او ضمانت مي کنم: کسي که انفاق کند و از فقر نترسد، کسي که درباره ديگران انصاف روا دارد و کسي که در برابر عالم...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مؤمن مدارا مي كند و جدال نمي كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مراء را کنار بگذاريد، زيرا اولين چيزي که بعد از بت پرستي پروردگارم مرامورد نهي قرار داد، مراء و جدل بود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ايمان کسي کامل نمي گردد مگر آنکه مراء و جدل را ترک کند، گرچه حق با او باشد.

ابي الدرداء مي گويد:
روزي ما پيرامون يکي از مسائل ديني مشغول مراء و جدل بوديم، پيامبر اکرم وارد شدند و با ديدن اين حالت در ميان ما آنچنان غضبناک شدند که سابقه نداشت و فرمودند: مردم قبل از شما بر اثر مراء...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و اله فرمودند:
يا علي! بر درب بهشت نوشته شده است: تو (بهشت) بر بخيل و اهل مراء و عاق والدين و نمام (سخن چين) حرام مي باشي.

امام حسین علیه السّلام فرمودند: از پدرم، درباره سیره پیامبر صلَی الله علیه و آله پرسیدم، پاسخ دادند:
رسول الله، زبان خود را همیشه از گفتار بی معنی حفظ می کرد و خود را از سه چیز دور می داشت: مراء، پرحرفی، سخن پوچ و بی معنی، و نیز سه مسئله را ترک می کرد: هیچکس را مذمت نمی کرد، از کسی...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جدل را کنار بگذاريد كه از فتنه و سرانجام آن کسي ايمن نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که جدل را ترک کند گرچه حق با او باشد در برترين جاي بهشت،قصري براي وي ساخته مي شود و کسي که مراء را ترک کند در حالي که حق با او نباشد، در آغاز بهشت قصريبرايش بنا مي گردد.

مردی به امام حسین علیه السّلام گفت: بنشینید تا با یکدیگر پیرامون مسائل دینی مناظره کنیم! امام حسین علیه السّلام فرمودند:
من به مسائل دینی بصیر و آگاهم و راه هدایت برایم روشن است و اگر تو جاهل و ناآگاهی برو و یاد بگیر. من کجا و جدل؟ و سپس افزود: شیطان است که آدمی را وسوسه می کند و می گوید، با مردم مباحثه...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از جدل و خصومت بپرهيزيد زيرا اين دو باعث دلمردگي و بيماري دل و عامل رشد نفاق اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من مسئوليت خانه هايي در آغاز و بالا و وسط بهشت را عهده دار هستم و اين ها را به کساني خواهم داد که جدل را ترک کنند، گرچه حق با آنان باشد و نيز دروغگويي را ترک گويند گرچه بعنوان شوخي...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مراء و جدل (حتي) دوستي قديمي را از بين مي برد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
جويندگان علم بر سه دسته اند پس آنان را با هويت واقعي شان بشناس: دسته اي از آنها دانش را به جهت جدل و مراء فرا مي گيرند و دسته اي آن را جهت تفاخر و بزرگ نمائي مي آموزند و دسته اي نيز...

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
با علماء مراء و جدل مکن كه تو را از پاي درمي آورند و نيز با سفيهان مراء مکن که تورا به ناداني نسبت مي دهند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
مراء (جدال لفظي بر اساس هواي نفس) از ديدگاه قرآن «کفر» است.

تبلیغات