مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/علم و دانش /جهل و عقل
آخرین احادیث - جهل و عقل

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اعتبار مرد به عقل اوست و هر که عقل ندارد، دین ندارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني، گام را مي لغزاند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند ، چيزى با ارزش تر از عقل ، در ميان بندگان تقسيم نكرد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
نادانى بدترين درد است .

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
نادان ، اسير زبان خود است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
نـادانى، مایـه مرگ زندگان و دوام بدبختى است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني، آخرت را تباه مي كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني، ريشه همه بديهاست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام علي عليه السلام فرمودند: ناداني، معدن و جايگاه بدي است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عقل راهنمای مؤمن است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همیشه جاهل: یا افراط گر و تجاوزكار و یا كندرو و تفریط كننده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني مرگ است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني، درد و ناتواني است.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
... براي هر چيزي دليل (و نشانه اي) وجود دارد و دليل عقل تفكر است و دليل تفكرسكوت است و براي هر چيزي مركبي است و مركب عقل تواضع است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نادان مرده است، هر چند به ظاهر زنده باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عالم كسي است كه قدر و اندازه خويش را بشناسد و نادان كسي است كه شأن و منزلت خود را نشناسد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
ناداني دشمن (انسان) است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني براي انسان، زيانبارتر است از خوره براي بدن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني مركبي چموش است كه هر كه سوارش شود به زمينش مي زند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ناداني، مايه تباهي همه چيز است.

تبلیغات