مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/پزشکی و سلامت/روانشناسی
آخرین احادیث - روانشناسی

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، به همانند خود بيشتر تمايل دارند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خشوع بدن بر خشوع قلب و توجه آن به نماز افزون شد، اين عمل نزد ما دورويى محسوب مى گردد.

امام على عليه السّلام فرمودند:
اندوه ، تن را ذوب مى كند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خواب مايه آسايش جسم، سخن مايه آسايش جان و سكوت مايه آسايش عقل است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر بردبار نیستى خود را بردبار جلوه ده، زیرا کمتر کسى است که خود را شبیه گروهى کند و بزودى یکى از آنان نشود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، همانند درختانند كه آبشان يكى و ميوه هايشان گوناگون است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم با آنچه آشنا نيستند دشمنى مى ورزند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عقل هر انساني پيشواي فكر و انديشه اوست؛ و فكر پيشواي قلب و درون او خواهد بود؛ و قلب پيشواي حوّاس پنج گانه مي باشد، و حوّاس پيشواي تمامي اعضاء و جوارح است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر اراده قوى باشد، هيچ بدنى براى انجام دادن كار، ناتوان نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زير پاگذاشتن هوا و هوس، دل را زنده مى كند و زنده دلى، سبب استقامت است.

شخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد: گاهى به من گفته مى شود: دوستت دارم. از كجا بدانم كه (راست مى گويد و) دوستم دارد؟ حضرت فرمودند:
قلب خودت را بيازماى، پس اگر تو او را دوست دارى، بدان كه او نيز تو را دوست دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خصلت ها و اخلاق پنهان را، معاشرت آشكار مى سازد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كس كه گمان خود را نيكو نسازد (و بدبين باشد) از هر كسى وحشت مى كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دلها را حالتِ خواستن و ناخواستن و روى آوردن و پشت كردن است. از راه خواسته ها و تمايلات سراغ قلبها برويد، چرا كه اگر دل را به كارى مجبور كنند، كور مى شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چشمها نخشكيد مگر بر اثر سخت دلى و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زياد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس بداخلاق باشد، خودش را شكنجه و آزار مى دهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه از كاری ترسیدی، خود را بـه كام آن بینداز، زیرا ترس شدید از آن كار، دشوارتر و زیان‌بارتر از اقدام به آن كار است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
براى خودتان بهره اى از دنیا قرار دهید، به این که خواسته هاى دل را از حلال به آن بدهید، تا حدّى که مروّت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله، بر کارهاى دین کمک بجویید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه شادى اش كم باشد، آسايش او در مردن است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شادى در سه چيز است: در وفادارى، و رعايت حقوق و ايستادگى در برابر سختيهاى زمانه.

تبلیغات