مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/حاکم
آخرین احادیث - حاکم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس سرپرستى گروهى را به عهده گیرد و در کار آنها به امانت و دلسوزى رفتار نکند، رحمت خدا که شامل همه چیز است به او نمی رسد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
فضيلت مندى حاكم ، مايه آبادى شهرهاست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر زمامدارى چیزى از کار امت مرا به دست گیرد و در کار آنها مثل کارهاى خصوصى خود دلسوزى و کوشش نکند، روز رستاخیز خداوند او را وارونه در آتش اندازد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر زمامدارى که پس از من کار امت مرا به دست گیرد روز رستاخیز بر صراط متوقف شود و فرشتگان نامه اعمال او را بگشایند اگر عادل باشد خداوند او را به وسیله عدلش نجات دهد و اگر ستمگر باشد صراط...

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه خود را پيشواى مردم قرار داده، بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش دهد و پيش از آن كه ديگران را با زبان، ادب بياموزد، باكردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب آموز خود...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که هر که تحقیرشان کند منافق است آن که مویش در اسلام سپید شده باشد و دانشمند و پیشواى دادگستر.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش بفرمان باشید زیرا اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسلام است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پنج چیز کمر شکن است، بد رفتارى با پدر و مادر و زنى که شوهرش بدو اطمینان دارد ولى بدو خیانت کند و پیشوائى که مردم او را اطاعت کنند ولى او خدا را اطاعت نکند و مردى که وعده دهد و تخلف...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین پیشوایان شما کسانى هستند که آنها را دوست دارید و شما را دوست دارند. شما آنها را دعا کنید و آنها نیز شما را دعا کنند و بدترین پیشوایان شما کسانى هستند که آنها را دشمن دارید و...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم هر شهرى به سه چيز نيازمندند كه در امور دنيا و آخرت خود به آنها رجوع كنند و اگر آن سه را نداشته باشند گرفتار سرگردانى مى شوند: دين شناسِ داناىِ پرهيزكار، حاكم نيكوكارى كه مردم از...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نگريستن به دانشمند عبادت است ، نگريستن به پيشواى دادگر عبادت است ، نگاهِ دلسوزانه و مهرآميز به پدر و مادر عبادت است و نگريستن به برادرى كه براى خداوند عز و جل دوستش دارى عبادت است ....

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حاكم سزاوار نيست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسيدگى به حقوق پايمال شده و انتخاب افراد شايسته براى كارهايشان.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس به زمامدارى برسد و با مردم به ملایمت و مدارا رفتار کند، خداوند روز قیامت با او مدارا کند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بهترين فرمانروا كسى است كه ظلم را از بين ببرد و عدل را زنده كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دلهاى مردم صندوقچه هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد ديد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند شش گروه را به سبب شش خصلت نابود مى كند : فرمانروايان را به سبب ستمگرى ، عرب ها را به سبب تعصّب ، ملاّكان را به سبب كبر ، بازرگانان را به سبب خيانت ، روستاييان را به سبب نادانى...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
جايگاه رهبر و سرپرست در اجتماع، جايگاه رشته اي است كه دانه ها را بهم پيوند داده و جمع مي كند، و آنگاه كه آن رشته بگسلد، دانه ها پراكنده گشته و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه كس اند كه جز منافقى كه نفاقش آشكار است درحقّ آنان بى حرمتى نكند : ريش سفيد اسلام ، پيشواى دادگر و آموزگار خوبيها.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که چیزى از امور مسلمانان را به عهده گیرد خدا در حاجت وى ننگرد تا وى در حوائج مسلمانان بنگرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از سه چیز به خدا پناه ببرید که کمر شکن است: همسایه بد که اگر خیرى ببیند مستور دارد و اگر بدى ببیند منتشر سازد و همسر بدى که اگر پیش وى باشى بد زبانى کند و اگر پیش وى نباشى به تو خیانت...

تبلیغات