مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/حکومت، مدیریت و خدمت
آخرین احادیث - حکومت، مدیریت و خدمت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كارگزاران شما [نتيجه] اعمال شما هستند، همان گونه كه هستيد، بر شما حكومت مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دستاویزهاى اسلام یکایک شکسته مى شود و چون دستاویزى شکسته شد مردم به دستاویز بعدى چنگ مى زنند، نخستین دستاویزى که شکسته مى شود حکومت حق است و آخر آن نماز است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نخستين چيزي که موجب عصيان پروردگار گرديد، شش گناه بود: دنيا طلبي، رياست طلبي، شکم پرستي، شهوت پرستي، علاقه به خواب و راحت طلبي.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که دوست دارد مردم جلوي پاي او بايستند، جايگاهش پر از آتش خواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که ولايت و مسئوليت کاري از امور مسلمانان به او واگذار شود، روز قيامت او را در حالي که دستان او را به گردنش بسته اند مي آورند و چيزي جز عدالت او را از غل و زنجير آزاد نمي سازد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که در ميان چند مسلمان يک نفرشان را رئيس قرار دهد و بداند در ميان آن چند نفر کسي بهتر و لايق تر و عالم تر به کتاب خدا و سنت نبيش است، به خدا و رسولش و همه مسلمانان خيانت کرده است....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وزير خود را صالح گردان، زيرا همانا او کسي است که تو را به بهشت يا جهنم مي برد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى [پايدارى] دولت ، بيدارى براى حراست از امور است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به زیارت و دیدار یكدیگر بروید، با هم به سخن و مذاكره بنشینید و امر ما را (كنایه از حكومت و رهبرى) زنده كنید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركس از ميان گروهى مردى را به كار گمارد در حالى كه در بين آنها خداپسندتر از او وجود دارد، به خدا و رسول او و مؤمنان خيانت كرده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر-: ديگر آن كه در كارهاى كارگزارانت انديشه و تأمّل كن و پس از آزمودنِ آنها ، ايشان را به كار گمار و به صرف جانبدارى يا علاقه به كسى او را عهده دار...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به خدا سوگند ما كسى را كه متقاضى اين كار (حكومت)، يا بر آن حريص باشد، به اين كار نمى گماريم .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرکس حکومت خود را در خدمت دینش قرار دهد ، هر سلطانى مطیع او شود ؛ هر کس دینش را در خدمت حکومتش در آورد ، هر انسانى در او طمع کند .

امام على عليه السّلام فرمودند:
آفتِ شاهان ، بدرفتارى است؛ آفتِ وزيران ، بدسگالى است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه حکومت بر پایه هاى دادگرى بنا شود و با ستون هاى خرد برپا گردد، خداوند دوستداران آن را یارى رساند و دشمنانش را تنها و بى یاور گذارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هركه حكومتش ستمگرباشد، دولتش زوال پذيرد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پایداری دولتها به برپا داشتن راه و رسم دادگری است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چنان که هستید بر شما حکومت کنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش هیچ یک از مسلمانان از وزیر شایسته اى که با پیشوائى باشد و او را اطاعت کند و به فرمان خدا وادارد بزرگتر نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دستگيره هاى اسلام يك به يك شكسته مى شود، هرگاه يك دستگيره نابود شود مردم به آن چه نزديك آن است چنگ مى زنند، اول آنها شكستن حكومت است (حكومت اسلامى را از دست صاحب آن خارج مى كنند) و...

تبلیغات